لینک های دسترسی

گزارش نگران کننده از وضع خبرنگاران افغان


گزارش نگران کننده از وضع خبرنگاران افغان

یک نهاد پشتیبان رسانه ها در افغانستان در گردهمایی از وضع نگران کنندۀ خبرنگاران در آن کشور خبر داد.

سازمان 'نی' گزارش سالانه خود را در کابل منتشر ساخته اعلان نمود که خبرنگاران افغان هنوز هم با مشکلاتی روبرو هستند که مانع اجرای وظایف شان به گونۀ درست میشود.

در گزارش 'نی' آمده است که در طول سال گذشته از سه واقعۀ دستگیری، هشت مورد ضرب و شتم، و ۲۸ قضیۀ تهدید خبرنگاران خبر داده شده است.

در گزارش آمده است که خبرنگاران از جانب طالبان، افراد مسلح ناشناس، بعضی مقامات حکومت و قوای ائتلاف نیز مورد تهدید قرار گرفته اند.

در این گردهمایی معین وزارت اطلاعات و فرهنگ از تعهد حکومت برای حمایت از خبرنگاران نیز خبر داد.

XS
SM
MD
LG