لینک های دسترسی

Breaking News

مظاهره کنندگان: جنایتکاران جنگی محاکمه شوند


این مظاهرات در هفتۀ حقوق بشر راه اندازی شده است

بازماندگان قربانیان جنگ در افغانستان، در آستانۀ هفته حقوق بشر و روز جهانی حقوق بشر با راهپیمایی در شهر کابل خواهان عدالت و محاکمۀ جنایتکاران و عاملین انتحاری و شناسایی عاملین گورهای دسته جمعی شدند.

مظاهره کنندگان که تصاویر عزیزان از دست رفتۀ شان را در دست داشتند با اشاره به ادامۀ حملات انتحاری و انفجاری خواهان جلوگیری از این خشونت ها شده و گفتند که از این بیش نباید حقوق بشر در افغانستان نقض شود.

ویدا احمد، رئیس انجمن اجتماعی دادخواهان افغانستان – نهاد برگزار کنندۀ این راهپیمایی- گفت که هنوز هم شماری از جنایتکاران جنگی در پست های دولتی قرار دارند.

رئیس انجمن اجتماعی دادخواهان افغانستان گفت که که از سال ۱۳۵۷ به اینسو جنایت و کشتار افغانها جریان دارد اما به گفتۀ وی هیچ کسی به جرم ارتکاب این جنایات محاکمه نشده است.

ویدا احمد اضافه کرد که اگر ملت و نهاد های دست اندر کار حقوق بشر هم صدا گردند، مردم افغانستان می توانند این جنایتکاران را به میز محاکمه بکشانند.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان فهرست کسانی را تهیه کرده است که در سه دهۀ گذشته در جنایات و کشتار مردم در افغانستان دست داشتند، اما این کمیسیون بنا بر دلایلی تا کنون از نشر این گزارش پرهیز کرده است.

ویدا احمد د رمورد گفت که پنهان کردن این گزارش سبب خرابتر شدن وضعیت امنیتی در افغانستان می شود و نباید در مقابل این جنایتکاران سکوت اختیار کرد.

وابستگان قربانیان با سردادن شعار ها خواهان عدالت و دادخواهی شدند. زویا یکی از شرکت کنندگان این گردهمایی که اعضای خانوادۀ خود را در جریان جنگ های داخلی از دست داده است، خواهان محاکمه عاملین اصلی وجنایتکارانی شد که دراین سه دهه در جنایات وقتلهای مردم بیگناه دست داشتند.

هارون یکی دیگر از شرکت کنندگان این راهپیمایی که شماری از عزیزان خود را در جنگ های داخلی از دست داده است از کارکرد دولت برای محاکمۀ جنایتکاران جنگی انتقاد کرده گفت که بیشتر اراکین بلند پایۀ دولت کسانی اند که در این قتل و کشتار ها دست داشتند.

باز ماندگان قربانیان جنگ هر سال در هفته حقوق بشر دست به راهپیمایی وتحصن می زنند وخواهان عدالت می شوند اما تا هنوز هیچ نهادی به خواستهای آنها که تامین عدالت و محاکمه جنایتکاران جنگی است توجهی نکرده است.

قرار است انجمن اجتماعی دادخواهان افغانستان فردا در قصر دارالامان که دراثر جنگهای داخلی به مخروبه مبدل شده است نمایشگاه عکس از سه دهه جنگ را برگزار نماید.

XS
SM
MD
LG