لینک های دسترسی

Breaking News

افغانستان از پروژه های انکشافی روسیه استقبال میکند


روسیه از دولت افغانستان خواسته که برای برگشت پروژه های انکشافی و بازسازی روسی، زمینه را فراهم آورد. مقامات افغان میگویند که برای کمک و بازسازی افغانستان، از اقدام هر کشوری پذیرایی میکنند.

وزارت خارجه روسیه دو روز پیش گفت که اگر حکومت افغانستان خواهان بازسازی پروژه های شوروی سابق در این کشور است، باید زمینه را برای شرکت های روسی فراهم کند .

وازارت خارجه روسیه از برخی موانع در برابر سرمایه گذاری کشورش در افغانستان سخن زده و افزوده است که اگر حکومت افغانستان این چالش ها را از میان بردارد، روابط هر دو کشور فصل تازه یی را تجربه خواهد کرد .

یک بخشی بزرگی از پروژه های شوروی پیشین را اکنون وزارت شهر سازی افغانستان نظارت می کند .

این وزارت از این خواست روسیه استقبال می کند و می گوید که هرگونه زمینه را برای بازسازی پروژه های شورووی از سوی روسیه فراهم خواهد ساخت .

نیلوفر لنگر، سخنگوی وزارت شهرسازی و مسکن افغانستان به صدای امریکا گفت که اگر روسیه به بازسازی پروژه های عمرانی اش در افغانستان بپردازد، "شاید و باید" احداث دوبارۀ فابریکۀ خانه های پیش ساخت را در اولویت کاری اش قرار دهد.

اما برخی کارشناسان، با آن که از پیشنهاد روسیه استقبال مینمایند، میگویند که حکومت افغانستان باید این خواست روسیه را، به دور از هرگونه هدف سیاسی، دنبال کند.

آنان می افزایند که حکومت افغانستان باید بسیار آگاهانه برخورد کند تا روابط با کشور های هم پیمانش را صدمه نزند .

شوروی سه دهه پیش ، بیش از صد پروژه را در افغانستان عملی کرد که از این میان می شود از تونل ها، سیلو ها، بند های تولید برق، و مکروریان ها نام برد، اما اکنون بسیاری از این پروژه ها به بازسازی جدی نیاز دارند.

XS
SM
MD
LG