لینک های دسترسی

جنرال یارمند: نیرو های ملی به تسلیحات و تجهیزات نیاز دارند


جنرال میرزا محمد یارمند معین پیشین وزارت داخلۀ افغانستان میگوید نیرو های بین المللی، زیرساختار های قوای امنیتی افغان را احیأ کرده و اکنون به حمایت تسلیحاتی و تجهیزاتی نیاز دیده میشود. مصاحبۀ کامل آقای یارمند را در اینجا تماشا کنید:

XS
SM
MD
LG