لینک های دسترسی

Breaking News

آمادگی قوای امنیتی افغان به آغاز مرحله دوم انتقال مسؤولیت های امنیتی


آمادگی قوای امنیتی افغان به آغاز مرحله دوم انتقال مسؤولیت های امنیتی

جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان در کنفرانس مطبوعاتی هفته وارش گفت نیروهای اردوی ملی افغانستان آمادگی های کامل برای عملی نمودن مرحله دوم روند انتقال را دارند.

جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان میگوید اردوی ملی افغانستان از لحاظ کمیت، کیفیت، تعلیمات و تجهیزات بعد از سال ۲۰۱۴ توانایی انجام وظایف تامین امنیت داخلی و خارجی را داشته و باتوانمندی قادر به انجام وظایف عنعنوی خویش خواهد بود.

جنرال ظاهر عظیمی در مورد اظهارات نمایندگان مردم قندهار در ولسی جرگه که روز گذشته از عدم آمادگی قندهار برای آغاز مرحله دوم انتقال مسؤولیت های امنیتی صحبت کرده بودند گفت مردم افغانستان باید بر اردوی ملی خویش اعتماد کنند، ظرفیت های اردوی ملی افغانستان به جایی رسیده است که میتواند به موفقیت روند مرحله دوم انتقال مسؤولیت را در ولایات امن و ناامن به طور بهتر آن انجام دهند.

جنرال عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید مخالفین دولت و حلقات خارجی حمایت کنندشان فکر می کنند جامعه جهانی از حضور دراز مدت در افغانستان خسته شده و شرایط اقتصادی جهان ادامه حضور بین المللی را غیر موجه ساخته است، ممکن بعد از سال ۲۰۱۴ شرایط برای فعالیت مخالفین مساعد شود.

ظاهر عظیمی افزود در سال ۲۰۱۴ پایان انتقال مسؤولیت امنیتی قوای بین المللی است نه پایان حضورشان در افغانستان بلکه نقش نیروهای ایساف از میدان جنگ به نقش حمایتی ولوژیستیکی تبدیل خواهد شد.

سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در مورد عملیات شمشیر در ولایات شرقی گفت عملیات شمشیر که بر ضد مخالفین دولت و به خصوص شبکه حقانی به راه انداخته شده بود به موفقیت پایان یافته و به شبکه حقانی خسارت شدیدی وارد گردیده است.

XS
SM
MD
LG