لینک های دسترسی

مسلمیار: بهترین ها را انتخاب می کنیم


فضل هادی مسلمیار رئیس مجلس سنای افغانستان
فضل هادی مسلمیار، رئیس مجلس سنای افغانستان و سخنگوی کمیتۀ گزینش کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که در مجموع ۲۶۹ نفر خود را برای پست کمیشنری کمیسیون مستقل انتخابات کاندید کردند که در میان آنها ۳۶ زن است.

آقای مسلمیار می گوید، انتخاب ۲۷ تن از جملۀ این افراد چندین مرحله را در بر خواهد گرفت که زمان گیر بوده اما بهترین ها انتخاب خواهند شد.

رئیس جمهور افغانستان از جملۀ افراد پیشنهادی کمیتۀ گزینش، ۹ کمیشنر و ۵ عضو کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی را تعیین خواهد کرد.

مصاحبه آقای مسلمیار را از اینجا بشنوید:

XS
SM
MD
LG