لینک های دسترسی

Breaking News

کمک 55 میلیون دلاری ملل متحد به معارف افغانستان


کمک 55 میلیون دلاری ملل متحد به معارف افغانستان

یک قرارداد به ارزش ۵۵.۷ میلیون دالر امریکایی میان وزارت معارف و اداره یونیسیف ملل متحد در کابل به امضا رسید. این وجوه، نظام معارف افغانستان را بهبود می بخشد.

این مبلغ طی مدت سه سال به دسترس افغانستان قرار می گیرد. افغانستان از این وجوه پس از عضویت در ادارۀ "مشارکت بین المللی برای معارف" منظور شده است.

پیتر کرولی، مسوول دفترنمایندگی اداره یونیسیف در کابل به حیث اداره نظارت کننده تطبیق برنامه "مشارکت بین المللی برای معارف" درکنفرانس خبری مشترک با وزیر معارف افغانستان گفت "شمولیت افغانستان در برنامه مشارکت بین المللی ومنظوری و تخصیص بودجه موجود از طرف این اداره بیانگر این واقعیت است که جهان از ظرفیت وزارت معارف افغانستان برنامه های سکتور معارف افغانستان اعتراف نموده رای اعتماد داده مهر تایید میگذارد."

فاروق وردک، وزیر معارف افغانستان در این کنفرانس خبری ابراز داشت که این ۵۵.۷ میلیون دالرامریکایی مساعدت جهانی در هفده ولایت دور افتاده و محروم به خصوص در 55 ولسوالی که شاخص های معارف در سطح پایین ترین قرار دارد به مصرف میرسد.

XS
SM
MD
LG