لینک های دسترسی

کاهش ۳۰ درصدی عواید ملی افغانستان در سال روان شمسی


وزارت مالیه افغانستان می گوید ۹۵ درصد مالیه دهنده گان افغان که بخش عمده آن را تاجران و شرکت ها تشکیل می دهند، مالیات شان را به وقت و طبق قانون می پردازند.

وزارت مالیه می گوید منابعی که بیشترین عواید دولت از آن بدست می آید بعد از معادن شامل گمرکات، شرکت ها و تاجران ملی است.

وزارت مالیه همچنان می گوید که عواید ملی افغانستان در سال ۱۳۹۳ شمسی ۳۰ درصد کاهش یافت.

وزارت مالیه همچنان تایید می کند که بخشی از عواید دولت که از طریق مالیات بدست میاید در نتیجه فساد و فرار از مالیه ضایع می شود.

تفصیل بیشتر این موضوع را در مصاحبۀ فوزیه احسان با سخنگوی وزارت مالیه افغانستان بشنوید.

XS
SM
MD
LG