لینک های دسترسی

Breaking News

بیش از ١١۰ ولسوالی دور دست افغانستان از خدمات مخابراتی بهره مند می شوند


بیش از ١١۰ ولسوالی دور دست افغانستان از خدمات مخابراتی بهره مند می شوند

وزارت مخابرات و تکنالوژِی افغانستان میگوید در سال جاری بیشتر از یک صد آنتن مخابراتی را در مناطق و ولسوالی های دور دست نصب می کند.

مقامات وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی افغانستان در این مورد به روز سه شنبه در یک کنفرانس خبری معلومات داده اند.

مقامات وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی میگویند، در ادامه تلاش ها به خاطر بهبود و گسترش خدمات مخابراتی در کشور، در سال جاری اضافه تر از یک صد آنتن مخابراتی در ١١۰ ولسوالی نصب می کنند.

قرار است، این آنتن ها در مناطق و ولسوالی های دور افتاده که از خدمات مخابراتی بی بهره هستند، نصب شوند.

خیر محمد فیضی، مسؤول بخش اداره تنظیم خدمات مخابراتی، به روز سه شنبه در یک کنفرانس خبری د ر این مورد گفت امیدوار هستم که تمام شرکت های مخابراتی در این پروسه سهم بگیرند و با نصب این آنتن ها در جاهای دیگر که فیصدی خدمات کم است و یا این خدمات در آن ساحات هیچ عرضه نشده، که شامل تعدادی از قریه های بسیار دوردست است، دسترسی حاصل کنیم.

به گفته آقای فیضی این برنامه طی یک سال در ٣١ ولایت عملی می شود.

فیضی گفت با تکمیل این پروژه ٢۰۰ خانواده از خدمات مخابراتی بهره مند خواهند شد.

مقامات وزارت مخابرات همچنان میگوید اگر چالش های امنیتی در کشور از میان برداشته شود، طی سه سال آینده خواهند توانست که خدمات مخابراتی را به همه نقاط کشور گسترش دهند.

مقامات وزارت مخابرات میگویند در حال حاضر نیز چالش های امنیتی از موانع عمده بر سر راه نصب آنتن های مخابراتی است و آنتن های نصب شده نیز در بخش هایی از مناطق نا امن، مورد تهدید قرار میگیرد.

مسؤول بخش اداره تنظیم خدمات مخابراتی در این مورد میگوید اما جای تأسف این است که این چلنج های امنیتی باعث عدم تطبیق پروژه های ما می شود وما را با مشکل مواجه میکند. چند روز قبل وقتیکه ولایت قندهار را بصورت مجموعی مخالفین تهدید کردند که بصورت ٢٤ ساعته شبکه ها را خاموش کنند، هدایت بر این شد که با وصف تهدیدات، شرکت های مخابراتی باید به عرضه خدمات ادامه دهند.

در حال حاضر به شمول یک شرکت مخابراتی دولتی پنج شرکت مخابراتی در افغانستان خدمات را عرضه میکنند.

با این که مردم از گسترش خدمات مخابراتی در افغانستان رضایت دارند اما از نرخ بلند مکالمات و پایین بودن عرضه خدمات مخابراتی شکایت می کنند و میگویند در کنار تلاش ها برای گسترش خدمات مخابراتی باید برای پایین آوردن نرخ این خدمات نیز اقداماتی صورت گیرد.

XS
SM
MD
LG