لینک های دسترسی

Breaking News

جهان برای کمک به افغانستان متعهد است - کوبیش


ین کوبیش، نماینده ویژه ملل متحد برای افغانستان
ین کوبیش، نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان می گوید که کمک های جامعه جهانی به شمول ملل متحد برای افغانستان پس از سال ۲۰۱۴ ادامه خواهد یافت.

آقای کوبیش در نشست ویژۀ بورد مشترک انسجام و نظارت بر پیشرفت های کنفرانس توکیو گفت که هیچگونه وقفه در ادامۀ تعهدات جامعۀ جهانی به افغانستان رونما نخواهد شد. او گفت که جامعۀ جهانی و ملل متحد به حمایت دراز مدت به افغانستان متعهد باقی خواهند ماند.

نمایندۀ ویژۀ ملل متحد برای افغانستان گفت که آینده و ثبات افغانستان به نهاد های شفاف و حسابده بستگی دارد، چون به گفته او نهاد های شفاف و حسابده می توانند اعتماد سرمایه گذاران و کمک کننده ها را به این کشور جلب کنند.

در جلسه اختصاصی بورد مشترک انسجام و نظارت از پیشرفت های توکیو سفرا و نمایندگان ۵۰ کشور، مقامات افغان، نمایندگان جامعه مدنی، سکتور خصوصی و نامزدان ریاست جمهوری افغانستان شرکت داشتند.

شارژدافیر جاپان نیز در این نشست از تعهدات جامعه جهانی برای ادامه کمک به افغانستان اطمینان داد. او محو فساد را مایۀ انکشاف پایدار در افغانستان خوانده گفت که کمک های جهانی باید به گونۀ شفاف و حسابده پرداخت شود و به مصرف برسد.

شارژدافیر جاپان با تایید برخی پیشرفت ها در افغانستان افزود که هنوز هم بخش های عمده از جمله تامین حقوق بشر، برابری جنسی، ثبات اقتصادی و مبارزه با فساد به تلاش و مبارزه بیشتر نیاز دارد.

عمر زاخیلوال، وزیر مالیه افغانستان در این نشست از عملی شدن تعهدات دولت و کشور های کمک کننده در کنفرانس توکیو خبر داد و گفت که همه ساله چهار میلیارد دالر کمک به افغانستان پرداخته می شود.

آقای زاخیلوال گفت: "دولت افغانستان از ۱۷ تعهد مندرج در چارچوب توکیو ۱۳ تعهد را کاملاً عملی نموده و در چهار مورد دیگر پیشرفت های ملموسی به دست آورده است. در رابطه به تعهدات جامعه جهانی باید گفت که در تطبیق تعهدات شان پابند بوده اند."

کنفرانس توکیو در سال ۲۰۱۲ به میزبانی جاپان دایر شد. کشور های کمک کننده در این نشست در مجموع ۱۶ میلیارد دالر کمک را برای افغانستان تعهد کردند که این مبلغ تا سال ۲۰۱۵ میلادی ادامه خواهد یافت.
XS
SM
MD
LG