لینک های دسترسی

گزارش ملل متحد در مورد مواد مخدر افغانستان


گزارش ملل متحد در مورد مواد مخدر افغانستان

ملل متحد میگوید ، تولید کوکنار در افغانستان بخاطر امراض نباتی امسال به نصف کاهش یافته است. اما باوجود آن، میزان کشت به حال خود باقی مانده، و قیمت آن بیش از دوبرابر بلند رفته است. مقامات ملل متحد از افزایش قیمت آن در بازار، همراه با پائین آمدن قیمت گندم، نگران هستند که ممکن دهاقین بیشتری را تشویق به کشت خشخاش نماید.

گزارش ملل متحد میرساند، در سال ۲۰۱۰ تولید تریاک در افغانستان به علت امراض زراعتی در آنکشورجنگ زده که زرع خشخاش را صدمه زد، نزدیک به نصف کاهش یافته است. این آفت باعث تقلیل تولید کوکنار به پائینترین سطح آن از سال ۲۰۰۳ در آنجا شده است.

با وجود آن ملل متحد دریافت که کشت کوکنار به میزان سال قبل باقی مانده است وحتی دریک ولایت افزایش قابل توجهی یافته است. افزایش چشم گیر قییم مواد مخدر همچنان سبب شد زارعین الرغم برداشت های کوچکتر، عواید بیشتری بدست آورند. و هنوزهم داد و ستد مواد مخدر پنج فیصد عواید اقتصادی افغانستان محسوب میگردد. جان- لوك – لمییو، یک مامور دفتر مبارزه با مواد مخدر وجرائیم ملل متحد میگوید همۀ شاخص ها نگران کننده است.

افغانستان نود درصد تریاک جهان را تولید میکند که از آن هیروئین بدست می آید. در سال جاری قیمت تریاک بلند رفت یعنی فی کیلو گرام آن از ۶۴ به ۱۶۹ دالر رسیده است. تجارت غیر قانونی مواد مخدر شورش گرایی طالبان را تمویل میکند.

مقامات ملل متحد از افزایش قیمت بازار همراه با کاهش قیمت گندم نگران هستند که زارعین بیشتری را سال آینده تشویق به یکسوگذاشتن کشت قانونی و زرع کوکنار خواهد کرد.

رابرت واتکینز،مامور ملل متحد در افغانستان میگوید:

با کاهش عرضه، قیمت بلند میرود که انگیزۀ بسیاردلخواه برای زارعین به کشت خشخاش خواهد بود. و به این معنی خواهد بود که ما باید مساعی خود را دوچند سازیم تا اطمینان حاصل شود که میتوانیم به آنها کشت بدیل را آماده سازیم.

ادارۀ مبارزه با مواد مخدر بین المللی و تطبیق قوانین ایالات متحده میگوید که کانگرس امریکا درسال ۲۰۱۰ مبلغ 153 ملیون دالر را برای پروگرام مبارزه با مواد مخدر در افغانستان اختصاص داده است. ملل متحد میگوید دوسال قبل ۲۰ ولایت عاری از کشت کوکنار گردید و در ولایت هلمند محصولات تریاک ، هفت درصد کاهش یافته است. اما در ولایت قندهار محصولات تریاک سی فیصد افزایش یافته است.

XS
SM
MD
LG