لینک های دسترسی

تلویزیون

جوانان افغان برای ملت سازی تلاش میکنند


آدم کینزینگر، عضوجمهوریخواه کانگرس امریکا از ایالت ایلونای که اخیرآ از افغانستان بازدید نموده است نظریات کانگرس ایالات متحده را درمورد روابط ایالات متحده و افغانستان، اهمیت امضای موافقتنامه امنیتی برجسته ساخت.

XS
SM
MD
LG