لینک های دسترسی

دلیل دید منفی مردان افغان مقابل زنان چیست؟


سازمان حقوق بشر و دموکراسی افغانستان در یک گزارش تازۀ تحقیقی اش گفته که مردان افغان، دیدگاه منفی در برابر پیشرفت زنان دارند. دلیل این چه بوده میتواند؟ خداداد بشارت رئیس اجرائیوی سازمان یاد شده، توضیح میدهد:

XS
SM
MD
LG