لینک های دسترسی

Breaking News

وکیلان قضیۀ قتل فرخنده باز هم مظاهره کردند


زنان خواهان جدیت در رسیدگی دوسیه های خشونت علیه زنان شدند.

شماری از نهاد های جامعۀ مدنی و وکیلان مدافع قضیۀ فرخنده با برپایی مظاهره در کابل انتقاد کردند که با وصف سپری شدن میعاد قانونی، ستره محکمه در پیوند با این قضیه فیصله صادر نکرده است.

مظاهره کنندگان با سردادن شعارهای "فرخنده ایم، رزمنده ایم، پاینده ایم،" "‌فرخنده آیینه قتل رخشانه،" و"فرخنده بود، رخشانه شد یکی دیگر نشانه شد" خواستار دادخواهی به این دو بانوی جوان شدند.

مظاهره کنندگان گفته اند که در رسیده‌گی به دوسیۀ قتل فرخنده از محکمۀ ابتدایی تاکنون تخطی صورت گرفته است.

نجلا راحل رئیس کمیتۀ پنج نفری وکیلان مدافع که برای پیگیری، دوسیه فرخنده تعین شده گفت که قانون چهار ماه یا ۱۲۰ روز را برای سه محکمه پیش بینی کرده است اما به گفتۀ وی با گذشت هشت ماه از قضیۀ قتل فرخنده، هنوز هم سرنوشت این دوسیه در ستره محکمه مبهم است.

وکیلان مدافع فرخنده همچنان خواهان برگزاری محکمه علنی برای دوسیه فرخنده شده و می گویند که باید به وکلای مدافع بانو فرخنده فرصت داده شود تا در تمام مراحل رسیدگی به قضیه فرخنده و جلسات قضایی آن شرکت کنند و دلایل خود را ارایه کنند.

فرخندۀ ۲۷ ساله حدود هشت ماه پیش به اتهام اینکه به نسخۀ قرآن آتش زده است، در محوطۀ زیارت شاه دو شمشیره در کابل تا دم مرگ از سوی مردان خشمگین لت و کب شده و سپس جسدش در کنار دریای کابل به آتش کشیده شد.

محکمه ابتدایی و محکمه استیناف در مورد کسانی که در قتل فرخنده مجرم و متهم شناخته شده اند حکم صادر کرده است، اما این حکم قابل قبول نهاد های جامعه مدنی که برای فرخنده دادخواهی می کنند و نیز خانوادۀ وی نبوده از اینرو به ستره محکمه راجع شده است.

مظاهره کننده‌گان می گویند که عدم جدیت و رسیده‌گی دیرهنگام به موارد خشونت علیه زنان، سبب افزایش خشونت علیه زنان در افغانستان شده است.

حسینه صافی رئیس شبکه زنان افغان که در مظاهرۀ امروزی شرکت داشت نیز با انتقاد از کارکرد ستره محکمه در پیوند با قضیۀ فرخنده، خواستار جدیت در زمینۀ رسیدگی به قضایای خشونت علیه زنان شد.

خانم صافی گفت "از روز اول ما گفته بودیم که عدالت برای فرخنده، عدالت برای همه زنان افغانستان است. به تعقیب آن، قضیه های دیگر خشونت مثل قضیه سنگسار رخشانه در هفته گذشته رخ داد."

رخشانه ۱۹ ساله هفتۀ گذشته در ولایت غور در یک محکمۀ صحرایی سنگسار شد که این رویداد نیز با انتقاد شدید فعالان به ویژه در شبکه های اجتماعی روبرو شد.

برای دریافت جزئیات در مورد پروندۀ قتل فرخنده با چندین مقام ستره محکمه به تماس شدیم، اما هیچ یک از آنان حاضر به ابراز نظر یا ارایۀ معلومات در این زمینه نشدند.

XS
SM
MD
LG