لینک های دسترسی

Breaking News

دوسیه فرخنده در سیستم قضایی گیر مانده است


در پیوند با قضیۀ قتل فرخنده حدود ۵۰ نفر بازداشت شده بود، اما اکنون ۱۲ نفر آنان زندانی اند.

رئیس کمیتۀ وکلای مدافع قضیۀ قتل فرخنده می گوید که رئیس ستره محکمه از تطبیق عدالت در این قضیه اطمینان داده است.

نجلا راحیل که در راس کمیتۀ پنج عضوی وکلای مدافع قضیۀ فرخنده قرار دارد به صدای امریکا گفت که یوسف حلیم، قاضی القضات افغانستان اعتراضات کمیتۀ وکلای مدافع را در پیوند با فیصله های محاکم ابتدایی و استیناف موجه دانسته است.

غفلت پولیس در هنگام وقوع رویداد، گرفتار نشدن افراد دخیل در این قضیه، کاستی در کار سارنوالی و دو محکمه برای پیگیری این دوسیه، تغییر وصف جرمی و رهایی شماری از متهمان از اعتراضاتی است که وکلای مدافع برای بررسی پرونده فرخنده مطابق به قانون به ستره محکمه سپرده اند.

خانم راحیل به صدای امریکا گفت "ما خواهان نقض فیصله شدیم به خاطری اینکه خلای تحقیقاتی زیاد در دوسیه وجود داشت ما خواستیم که دوسیه نقض شود و از مرحله ابتداییه دوباره از سر پیگیری شود".

خانم راحیل می گوید که مطابق به قانون اجراات جزایی بررسی دوسیه در محکمه نباید بیشتر از دو ماه وقت بگیرد. او افزود که در چند روز آینده این مدت تکمیل می گردد.

مسوولان کمیسیون مستقل حقوق بشر نیز با ابراز نگرانی از فیصله های محاکم ابتدایی و استیناف گفته اند که در قضیۀ قتل فرخنده برخی اصول مراعات نشده و خیلی عجولانه تصمیم گرفته شده است.

ثریا صبحرنگ کمیشنر کمیسیون حقوق بشر در بخش زنان درمورد به صدای امریکا گفت "خلاهایی وجود داشت ...حکم به صورت دسته جمعی صورت گرفته درحالیکه نقشی که هرکدام از متهمین در قتل فرخنده داشتند باید تفکیک شود و نباید همه تحت یک ماده محکوم به مجازات شوند که قابل نگرانی است".

خانم صبحرنگ گفت که برگزاری جلسۀ سری محکمه استیناف نیز در پیوند با این قضیه پرسش برانگیز است. او افزود که در عدم حضور وکلای مدافع، برگزاری جلسۀ محکمه خلاف قانون است.

نهاد های جامعه مدنی می گویند تا زمانیکه دوسیۀ قتل فرخنده به صورت شفاف آن بررسی نشود، آنان به دادخواهی شان برای فرخنده ادامه می دهند.

در حال حاضر ۱۲ تن از متهمین قتل فرخنده در حبس به سر می برند درحالیکه در آغاز این قضیه نزدیک به ۵۰ تن به اتهام قتل وی بازداشت شده بودند.

فرخنده به تاریخ ۲۸ حوت سال گذشته از سوی گروهی از مردان خشمگین به اتهام سوختاندن قرآن در زیارت شاه دوشمیره تا دم مرگ لت و کوب شد و سپس جسدش در بستر دریای کابل به آتش کشیده شد. قرار است به زودی کار اعمار آبدۀ یادبود از فرخنده در محل سوختاندن جسدش آغاز گردد.

XS
SM
MD
LG