لینک های دسترسی

Breaking News

آمادگی افغانستان برای شرکت در کنفرانس دوم بن


آمادگی افغانستان برای شرکت در کنفرانس دوم بن

وزارت خارجه افغانستان از ادامه آمادگی های حکومت افغانستان برای برگزاری کنفرانس دوم بن خبر میدهد و می گوید در این کنفرانس وزرای خارجه بیشتر از ٩۰ کشور شرکت خواهند کرد.

جانان موسی زی، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، به روز یک شنبه در این مورد به خبرنگاران معلومات داد.

او گفت "فعالیت وزارت خارجه در مجموع حکومت افغانستان در راستای اتخاذ آمادگی ها برای برگزاری کنفرانس بن ادامه دارد، در مجموع کنفرانس بن در سطح نمایندگان رسمی دولت ها است، ما امیدوار استیم که وزرای خارجه بیشتر از نود کشور در این کنفرانس شرکت کند، قسمی که به تکرار گفته شده این کنفرانس به میزبانی آلمان و رهبری دولت افغانستان برگزار میشود"

در کنفرانس دوم بن روی چهار محور اساسی بحث میشود که همکاری های منطقه وی برای افغانستان، پروسه مصالحه و نقش کشور های منطقه و جهان برای حمایت از این پروسه، پروسه انتقال و کمک های جامعه جهانی برای بازسازی افغانستان و همچنان همکاری های دراز مدت میان افغانستان و جامعه جهانی شامل اجندای این کنفرانس است.

در حالی که مقامات افغان برای شرکت در کنفرانس دوم بن آمادگی میگیریند یکی از سؤال های اساسی که مطرح میشود این است که ایا برای نمایندگان مخالفین مسلح دولت یا طالبان نیز دراین کنفرانس فرصت اشتراک داده خواهد شد یا نه.

اما سخنگوی وزارت خارجه میگوید، شرکت طالبان در این کنفرانس بستگی به پیشرفت هایی دارد که در مذاکرات صلح تا زمان برگزاری کنفرانس دوم بن صورت میگیرد.

قرار است کنفرانس دوم بن در ماه دسمبر سال روان در شهر بن آلمان برگزار گردد.

سخگوی وزارت خارجه افغانستان در کنفرانس روز یک شنبه همچنان از باز گشایی و یا هم تاسیس سفارتخانه ها و نمایندگی های سیاسی افغانستان در کشور های عراق، کانادا، آلمان، هنگری و برازیل خبر داد و گفت حکومت افغانستان به خاطر گسترش هر چه بیشتر روابط خویش با جهان در تلاش است و تاسیس سفارتخانه ها، قونسلگری و نمایندگی های سیاسی در کشورهای مختلف جزئی از این تلاش ها می باشد.

به اساس معلومات وزارت خارجه افغانستان در حال حاضر افغانستان بیشتر از ۷۰ سفارتخانه و نمایندگی سیاسی در سراسر جهان دارد.

XS
SM
MD
LG