لینک های دسترسی

عزیمت رهبران افغان به کابل غرض اشتراک در جرگۀ صلح


عزیمت رهبران افغان به کابل غرض اشتراک در جرگۀ صلح

حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان آمادگی میگیرد که کنفرانس سه روز را در کابل به امیدواری میزبانی کند تا توافق عمومی را جهت ختم جنگ نُه ساله در آن کشور بدست آورد.

قرار است این جرگه سر روز چهارشنبه با اشتراک یک هزار و شش صد نماینده در خیمۀ لویه جرگه برگذار شود.

نمایندگان از هر بخش افغانستان خواهند بود. در بین آنها سران قبائل، رهبران شورا های ولایتی و مذهبی نیز شامل است.

یگانه گروهی که در جرگه اشتراک نکرده، طالبان است. ولی، در بین گروه های اشتراک کننده، تعدادی به آن گروه همدردی و گرایش خواهند داشت.

طالبان گفته اند تا زمانیکه قوای خارجی افغانستان را ترک نگویند، در مذاکرات صلح اشتراک نخواهند کرد.

توقع میرود هزاران کارمند امنیتی در شهر کابل در جریان برگذاری جرگه مستقر شود.

سفارت ایالات متحده در کابل با نشر اعلامیۀ مطبوعاتی بروز سه شنبه اعلام حمایت از جلسه را نمود.

در عین حال، قوای افغان تحت حمایۀ ناتو ادارۀ یک ولسوالی دور دست را در نزدیک سرحد پاکستان دوباره بدست آوده اند که هفتۀ گذشته تحت تسلط طالبان در آمده بود.

قوای بین المللی حافظ (آیساف) اعلام نمود که عساکر مشترک ادارۀ ولسوالی برگ متال ولایت نورستان، در نزدیکی سرحد پاکستان، بدون شلیک نمودن حتی یک مرمی، بدست آوردند.

قوای حکومت افغانستان هفتۀ گذشته بعد از هجوم صد ها طالب در ولایت نورستان از پاکستان، ولسوالی برگ متال را ترک نمودند.

XS
SM
MD
LG