لینک های دسترسی

"آلمان در نظر دارد تا بیشتر از 40 هزار افغان را اخراج کند"


مریم واحد، سرپرست ومشاور در امور پناهندگان زیر سن افغان در یک موسسه غیر دولتی آلمان میگوید اگر افغان ها ثابت کنند که جان شان را کشیدگی های قومی در افغانستان با خطر مواجه میسازد، فرصت بیشتر پذیرش را میداشته باشند. مصاحبه را در مورد وضعیت مهاجرین افغان و خطر اخراج آنان از آلمان اینجا ببینید:

XS
SM
MD
LG