لینک های دسترسی

تهمینه: در امریکا به دنیا آمده ام و به افغانستان می اندیشم


تهمینه اچکزی, از طفولیت ذکاوت داشت وسریع میآموخت. وی از سن کم پیانو یادگرفت و با وجود اینکه مانند سایر کودکان جهان زیبایی بازی خود را داشت, خانواده اصول و اساسات زنده گی اصیل افغانی را به وی یاد میدادند.

تهمینه اچکزی, به تشویق پدرش به مکتب توماس جفرسن شامل شد. وی با رفتن به یکی از مکاتب درجه اول ایالت ویرجینیا خستگی نا پذیر کوشش مینمود تا بتواند آرزوی پدرش را بر آورده سازد.

وی با تشویق خانواده وتقاضای مکتب جفرسن نقاشی یاد گرفت, وافکار و تصورات خویشرا در نقاشی هایش میگنجانید. درسن کم خانواده اش وی را تشویق مینمود تا فرهنگ افغانی را یاد بگیرد و درمورد اسلام بیآموزد.

درعین حال, لیسه توماس جفرسن تهمینه را درمورد کارهای خیریه و زنده گی بحیث باشنده جهانی را یاد داد. بنظر وی اطفال افغانی که درامریکا بزرگ میشوند میتوانند اصلیت و ارزش های فرهنگی افغانی را حفظ کنند و با آن پیوند داشته باشند.

پدر تهمینه رهبر معنوی برای دخترش بود اما سال گذشته دراثر سکته قلبی درگذشت. تهمینه کمبود وی را در زنده گی اش احساس میکند.

بتاریخ 25 جوزای سال جاری, تهمینه از لیسه توماس جفرسن با افتخار و نمرات عالی فارغ شد. مادر تهمینه, رعنابکتاش در فراغت وی با آنکه مفتخر بود اما از نبودن پدر تهمینه در جمع آنهامتاثر بود.

تهمینه اچکزی اکنون در پوهنتون برکلی ایالت کلفورنیا قبول شده است و قرار است طبابت بخواند و علاقمند ژورنالیزم است.

XS
SM
MD
LG