لینک های دسترسی

تعداد دختران در مکاتب ولسوالی پنجو ولایت بامیان


محمد رضا ادا، رئیس معارف ولایت بامیان

بیش از ۵۵ فیصد از شاگردان مکاتب ولسوالی پنجو ولایت بامیان را دختران تشکیل میدهند. میزان شمولیت دختران در مکاتب ولسوالی پنجو ولایت بامیان به طور بی سابقه ای افزایش یافته و به بیش 55 فیصد رسیده است.

محمد رضا ادا، رئیس معارف ولایت بامیان در یک کنفرانس مطبوعاتی با اعلام این مطلب افزود امسال از مجموع ۱۷ هزار و ۴۰۰ شاگرد مکاتب ولسوالی پنجو، بیش از نُه هزار و ۵۰۰ تن آن دختر است.

هم چنین به گفته رئیس معارف ولایت بامیان میزان شمولیت دختران در کل ولایت بامیان هم بیش از یک فیصد افزایش یافته و به ۴۳.۱۶ در صد رسیده است.

حبیبه سرابی، والی بامیان هم از این دست آورد بزرگ در بخش معارف ولایت بامیان اظهار شادمانی نموده گفت "احساس غرور و شادی میکنم که دختران و مردم بامیان متوجه به این مسئله شده اند که به تعلیم و تربیه زیاد ارج میدهند که این پیشرفت آینده را نوید میدهد."

زینب نوری، منشی شورای ولایتی بامیان میگوید چندین دلیل باعث شده است که فیصدی دختران در مکاتب ولسوالی پنجو و سراسر ولایت بامیان افزایش یابد.

یکی از جنبه دولت، حکومت و توجه دولت به مکاتب دخترانه و زمینه تحصیل دختران، دیگر اینکه خانواده ها، خانواده ها پی برده اند که تحصیل و سواد تنها مربوط پسران نبوده مربوط دختران شان هم میشود.

سوم اینکه کسانی که از مهاجرت بازگشته اند و کسانیکه در ارگان های دولتی و غیر دولتی از زنان و دختران مشغول کار شده، این احساس پیدا شده که چرا دختران ما نخوانند.

همچنین به گفته زینب نوری مشکلات خاصی در قسمت تحصیل دختران در بامیان وجود ندارد، هم از طرف دولت و هم از طرف خانوده ها.

رئیس معارف ولایت بامیان از افزایش تعداد مکاتب و مراکز تعلیمی در این ولایت نیز خبرداده گفت در سال جاری ۱۷ مرکز به ۳۰۳ باب مکتب قبلی بامیان اضافه شده و تعداد کل مراکز تعلیمی بامیان به ۳۲۰ باب رسیده است.

اما از مجموع آنها ۸۶ باب مکتب تعمیر مناسب نداشته و معارف بامیان به بیش از دو هزار اطاق درسی دیگر ضرورت دارد تابتواند به شاگردان ولایت بامیان پاسخگوباشد.

هم اکنون بیش از صد هزار متعلم دختر و پسر در مکاتب ولایت بامیان مشغول فراگیری و تعلیم میباشند.

XS
SM
MD
LG