لینک های دسترسی

تداوم ترس و وحشت در شهر قندهار


تداوم ترس و وحشت در شهر قندهار

برای روز دوم نیز در شهر قندهار فضای ترس و دهشت مشاهده میشد. جاده های عمدۀ شهر به روی ترافیک مسدود بود.

اکثر دوکان ها بسته بوده و تعداد زیادی از مردم و شاگردان مکاتب از منازل شان بیرون نشده بودند.

در جاده های عمومی عابرین پیاده رو بعد از تلاشی بدنی اجازه رفتن به یک سمت دیگر را بدست میآوردند که فعلا نیز همین حالت ادامه دارد.

محل اصلی واقعۀ روز گذشته که در نزدیکی قوماندانی امنیۀ ولایت قندهار موقعیت دارد، چند کیلومتر دور تر از آن مردم اجازۀ گشت و گذار را ندارند.

صبح امروز نیز صدای انفجار موتر بم در همان منطقه شنیده شد، اما به قول مسوولین انفجار تحت کنترول بوده است.

به اثر انفجارات و حملات روز گذشته خسارات مالی و جانی انگفت وارد شده است.

گفته می شود که هنوز هم واسکت های انتحاری و موتر پر از موادمنفجره در نزدیک صالون زرنگار وجود دارند. نیروهای امنیتی حتی دوبار ساحات نزدیک به محل واقعه و هوتل ها و مارکیت های تجارتی تلاشی و بازرسی نموده اند.

تعداد تلفات و مجروحین هنوز هم به طور دقیق معلوم نشده است.

مقامات مسوول ارقام متفاوت را در اختیار رسانه ها قرار داده اند ولی به هر حال تعدادی تلفات و جراحات به هفتاد تن افزایش یافته است.

داکتران شفاخانه میرویس ولایت قندهار مجروحین واقعات روز گذشته را تداوی نموده اند.

در پهلوی پولیس تعداد زیادی از افراد ملکی و اطفال نیز در جمع مجروحین شامل می باشند.

والی ولایت قندهار روز گذشته به مطبوعات گفت ، نیروهای پولیس عاملین حملات بر قوماندانی امنیه را گرفتار خواهند نمود .

اما ساکنان بلند منزل در همسایگی قوماندانی امنیه که از بالای آن قوماندانی امنیه ولایت قندهار مورد حمله قرار گرفته بود می گویند که از قبل برای پولیس هشدار داده بودند که امنیت این بلند منزل را تامین نمایند ولی پولیس در مورد تقاضای های مکرر شان غفلت نموده اند.

فعلا در اذهان مردم شهر قندهار این سوال و جود دارد که چگونه ممکن است افراد مسلح با شش عراده موتر بم، بم های تعبیه شده در موتر سایکل ها ، بایسکل ها، واسکت های انتحاری و مسلح با ماشیندار ثقیل و راکت انداز خود را به فاصلۀ ۵۰ متری قوماندانی امنیه ولایت قندهار رسانیده اند؟

XS
SM
MD
LG