لینک های دسترسی

Breaking News

سیما سمر: مجرمین جنگی را ببخشید


سیما سمر می گوید که ناقضین حقوق بشر پوزش بخواهند.
سیما سمر می گوید که ناقضین حقوق بشر پوزش بخواهند.
سیما سمر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از کسانیکه گمان می رود در بیشتر از سه دهۀ گذشته مرتکب جرایم ضد بشری شده اند، خواست تا به خاطر اعمال شان از مردم معذرت بخواهند.

خانم سمر گفت که با اینکار نمی خواهد مردم را به انتقام گیری تشویق کند، اما به گفتۀ وی این حق مردم افغانستان است که بخاطر رنج های که متحمل شده اند از آنان عذر خواهی شود.

خانم سمر گفت که "انتقام دردی را دوا نمی کند" و به گفتۀ او بازماندگان قربانیان جنگ های ۳۵ سال گذشته باید تا حد ممکن جرایم گذشته را ببخشند.

سیما سمر در مراسم افتتاح و نامگذاری جادۀ " قربانیان جنگ" ابراز امیدواری کرد تا جرأت انکار نکردن از واقعیتها در میان دولتمردان افغانستان پیدا شود.

خانم سمر استدلال می کند که "اعتراف به واقعیت و معذرت خواهی منتهای شهامت یک انسان است" و هیچگاهی حق قربانی را نفی نمی کند. او افزود که قربانیان هر زمانی می توانند عاملین جنایات را به عدالت بکشانند.

سیما سمر خود را نیز قربانی جنگ خوانده گفت، زمانیکه فهرست ۵۰۰۰ هزار قربانی رژیم کمونستی نشر شد از حامد کرزی، کرزی رئیس جمهور افغانستان خواست تا به مردم تسلیت بگوید، اما به گفتۀ او، آقای کرزی حتا به ارسال یک پیام هم جرأت نکرد.

تاکید بر محاکمۀ مجرمین

در همین حال باز ماندگان و خانواده های قربانیان جنگ این انکشاف را به عنوان نخستین گام برای رسیدگی به حقوق قربانیان، مستند سازی جنایات، حقیقت یابی و عدالت خواهی برای قربانیان جنگ های بیش از سه دهه اخیر استقبال می کنند.

افغانیه، رئیس شورای قربانیان جنگ می گوید که نامگذاری یک جاده برای قربانیان جنگ دردی را دوا نمی کند، زیرا به باور وی برای تامین عدالت باید عاملین جنایات به محکمه کشانده شوند. او می افزاید که باید از خانواده های قربانیان پوزش طلبی شود و به آنان جبران خساره پرداخته شود.

جادۀ " قربانیان جنگ" در حالی در کابل نامگذاری می شودکه در هفتۀ روان نشستها و گردهمایی های متعددی به مناسبت روز جهانی حقوق بشر و عدالت خواهی به قربانیان جنگ در کابل و شماری از ولایات برگزار شد.

صد ها فعال حقوق بشر، جامعۀ مدنی و بازماندگان قربانیان جنگ در کابل روز گذشته راهپیمایی کردند و محاکمۀ کسانی را که در چند دهۀ گذشته مرتکب نقض حقوق بشر و جنایات ضد بشری شده اند یگانه راه برای تامین عدالت خواندند.

فعالان شرکت کننده در این راهپیمایی ها می گویند که بیشتر ناقضین حقوق بشر هم کانون نیز در قدرت سهیم اند و متصدی سمت های مهم دولتی استند.
XS
SM
MD
LG