لینک های دسترسی

ایسا بهترین ادارۀ جذب سرمایه گذاری شناخته شد


افغانستان با بهترین طرح جذب سرمایه گذاری در آسیای میانه، مستحق جایزه شناخته شد. آیسا یا اداره حمیات از سرمایه گذاری افغانستان توانست این جایزه را روز گذشته در دوبی بدست بیاورد‬.

XS
SM
MD
LG