لینک های دسترسی

Breaking News

'وزارت داخله در مورد انتقال مواد انفجاری توسط یک رسانه وضاحت دهد'


کمیتۀ مصوونیت خبرنگاران افغان از وزارت داخلۀ افغانستان خواسته است که در بارۀ انتقال مواد انفجاری توسط یک رسانه‌ خصوصی در این کشور وضاحت دهد.

طارق آرین، سخنگوی وزارت داخلۀ افغانستان روز دوشنبه ۱۵ مارچ (۲۵ حوت) در صفحۀ فیسبوک‌ خود نگاشته است که یافته‌های آنان نشان می‌دهد که یک رسانه خصوصی در انتقال مواد انفجاری در این کشور دست دارد. او همچنان گفته است: "پرسش‌های جدی در این رابطه وجود دارد و ما برای رسیدن به پاسخ مطلوب کار می‌کنیم."

این اظهارات آقای آرین واکنش‌های را به دنبال داشته و برخی از نهادهای پشتیبان خبرنگاران خواهان وضاحت بیشتر در این مورد شده اند.

وحیده فیضی، عضو کمیته مصوونیت خبرنگاران افغان به صدای امریکا گفت: " ما توقع این را نداریم که یک بخش بسیار مهم و معتبر دولت اخباری را پخش کند که صحت نداشته باشد و ذهنیت عامه را مخشوش بسازد و به یک رسانه اتهام وارد کند."

خانم فیضی افزود که معلومات آنان نشان می‌دهد که این اظهارات آقای آرین، "شایعه" بیش نیست و موضوع انتقال و جاسازی مواد انفجاری ربطی به هیچ رسانه‌ در این کشور ندارد.

این کمیته، در یک تویت نوشته است که گفته‌های "گنگ و کلی" سخنگوی وزارت داخلۀ افغانستان ضربۀ بزرگ بر آزادی بیان و رسانه‌ها در این کشور خواهد زد.

آقای آرین در پاسخ به این واکنش‌ها گفته است جزییات بیشتر را در مورد این موضوع، به زودی با رسانه‌ها و مردم افغانستان شریک خواهد کرد.

او با فرستادن پیامی به خبرنگاران گفت: "پروسهٔ شریک ‌سازی اطلاعات در سه مرحله صورت می‌گیرد. ابتدایی، انکشافی و نهایی. اکنون در مرحله انکشاف هستیم و آنچه نشر شده است، مستند می‌باشد."

آقای آرین تاکید کرد که"شواهد انکارناپذیر" وجود دارد و احتمال می‌رود که پهلوهای دیگر نیز در این قضیه دخیل باشد.

XS
SM
MD
LG