لینک های دسترسی

Breaking News

امازون در نزدیک دفاتر مرکزی خود به ارزش دو میلیارد دالر خانه می‌سازد


شرکت امازون گفته است که برای ساختن خانه‌ها و واحدهای ارزان رهایشی در نزدیکی دفاتر مرکزی این شرکت در سه شهر امریکا، دو میلیارد دالر را مصرف می‌کند.

امازون روز چهارشنبه ششم جنوری (۱۷ جدی) اعلام کرد که کم از کم ۲۰ هزار واحد رهایشی را در ساحات اطراف دفاتر مرکزی این شرکت در شهرهای پگت سوند در ایالت واشنگتن، آرلینگتن در ورجینیا و نشویل در ایالت تنیسی اعمار خواهد کرد.

در یک دهۀ گذشته، امازون و دیگر شرکت‌های تنکالوژی، عامل بلندرفتن نرخ مسکن در ساحات اطراف دفاتر و تاسیسات این شرکت‌ها پنداشته شده و مورد انتقاد قرار گرفته اند، زیرا تراکم کارمندان این شرکت‌ها در اطراف این تاسیسات و افزایش تقاضای آنان برای مسکن، نرخ املاک رهایشی را بلند برده است.

این وضعیت سبب شده است که شرکت‌های امازون، الفابت و فیسبوک برای ساختن خانه‌های ارزان رهایشی سرمایه گذاری کنند.

شرکت امازون می‌گوید که بخش عمدۀ سرمایه گذاری این شرکت برای حفظ یا ساخت مسکن ارزان برای خانواده هایی با درآمد کم یا متوسط، صرف پرداخت قرضه‌هایی با بهرۀ اندک بانکی خواهد شد.

امازون همچنین اعلام کرده است که این شرکت مصروف ساختن دفتر مرکزی دوم خود در شهر آرلینگتن ایالت ورجینیا می‌باشد.

این در حالی است که شاخص میلیاردران بلومبرگ گزارش داده است که اسهام شرکت امازون تنها در سه ماه اخیر ۲۵ درصد و از آغاز سال روان تا کنون ۸۶ درصد رشد داشته است.

جف بیزوس که شرکت امازون را در سال ۱۹۹۴ اساس گذاشت، در سال ۲۰۱۷ ثروتمندترین مرد جهان شناخته شد و از آن زمان به اینسو، همواره با افزایش ثروت، ریکارد خود را به عنوان سرمایه‌دارترین مرد جهان حفظ کرده است.

XS
SM
MD
LG