لینک های دسترسی

Breaking News

خانوادهٔ امریکایی یک میلیون دالر از راه یافت و آن را به پولیس سپرد


یک خانوادۀ امریکایی در ایالت ویرجینیا که به خاطر محدودیت‌های گشت و گذار برای جلوگیری از کروناویروس در خانه دلتنگ شده بودند، روز شنبه ۱۶ ماهمی برای گردش با موتر در اطراف شهر، بیرون می‌برآیند.

دقایقی پس از رانندگی در مسیر یک جادۀ خلوت در ناحیۀ کارولین ایالت ویرجینیا، دو بکس را در کنار و وسط جاده می‌یابند و به این فکر که شاید کسی این دو بکس را زباله کرده باشد، آن را از مسیر جاده بر می‌دارند تا به دیگر رانندگان مزاحمت نشود.

دیفید پدر و ایمیلی مادر این خانواده بکس‌ها را در پشت موتر شان می‌گذارند و به رانندگی ادامه می‌دهند. سپس برای خریداری رفته و ضروریات خود را نیز در پشت موتر انبار می‌کنند.

دیفید، ایمیلی و فرزندان شان هنگام برگشت به خانه، یکجا با خریطه‌های سودا، این دو بکس را نیز به منزل انتقال می‌دهند و بکس‌ها را باز می‌کنند که ببینند در درون آن چه است.

به نقل از خبرگزاری فاکس، دیفید در داخل بکس خریطه های کوچک پلاستیکی را می‌بیند که در آن پول لوله و جابجا شده است.

زن و شوهر بی درنگ به پولیس زنگ زده و جریان را گزارش می‌دهند و اندکی بعد پولیس برای تحقیق به خانۀ آنان می‌آید. پس از شمارش فهمیده می‌شود که این دو بکس حاوی یک میلیون دالر بوده است.

ادارۀ پولیس ناحیۀ کارولین گفته است که در مورد منشای این پول و چگونگی افتادن آن در مسیر جاده تحقیقات را آغاز کرده است. پولیس گفته است که اگر مالک این پول پیدا شد، باید برای دیفید و ایمیلی به خاطر صداقت و تلاش شان پاداش بدهد.

سکات موسر، آمر پولیس ناحیۀ کارولین به خبرگزاری فاکس گفت: "عمل آنان (دیفید و ایمیلی) سزاوار چیزی جز پاداش نیست. آنان مقدار هنگفت پول کسی را نجات دادند و مثال عالی از خود برای دیگران برجاگذاشتند".

XS
SM
MD
LG