لینک های دسترسی

Breaking News

متهم شدن گروه دولت اسلامی به پاکسازی قومی


سازمان عفو بین الملل گروه دولت اسلامی را به پاکسازی قومی متهم نموده میگوید که جنگجویان دولت اسلامی به کشتار دسته جمعی و اختطاف اعضای اقلیت های مذهبی و قبیله یی دست یازیده و نزدیک به یک میلیون نفر را مجبور به ترک منازل شان کرده اند.

گزارش این سازمان براساس مصاحبه های افراد زنده مانده از کشتار دسته جمعی و پناهجویان که به مناطق تحت کنترول کرد ها فرار کرده و هم از صحبت های تلیفونی با افرادی تهیه شده که در مناطق تحت کنترول گروه دولت اسلامی گیر مانده اند.

دوناتیلا روفیرا، مشاور ارشد عفو بین الملل در بخش پاسخگویی به بحران می گوید پیشرفت های گستردۀ جنگجویان گروه دولت اسلامی ترکیب جغرافیایی جمعیت شمال عراق را به گونۀ وحشتناکی تغیر داده است.

دوناتیلا روفیرا می گوید: "گروه دولت اسلامی یک کمپاین بسیار وحشیانۀ را انجام می دهد و در چند هفته دست به پاکسازی قومی تمام نفوس اقلیت ها، اقلیت های مذهبی و قبیله یی در مناطق تحت کنترول آن گروه در شمال عراق زده اند."

گروه سنی مذهب دولت اسلامی، در شمال عراق، مسلمانان شیعه مذهب و فرقۀ های مختلف اسلامی و مسیحی را که برخی از آنان صدها سال است در آن مناطق زندگی می کنند، هدف قرار داده است.

سازمان عفو بین الملل، اتفاقات کنونی در شمال عراق را "پاکسازی قومی در یک برهۀ تاریخی" عنوان می کند. روفیرا می گوید که گروه دولت اسلامی به انجام جنایات نفرت انگیز متهم اند.

خانم روفیرا می گوید که ۸۵۰ هزار نفر از منازل شان فرار کرده و در انتظار کمک و حمایت به سر می برند.

روفیرا می گوید: "این افراد به همه چیز نیاز دارند به خاطریکه تمام وسایل مورد نیاز خود را در منازل شان رها کرده و تنها با لباس های بدن شان راه افتاده اند. آنان به غذا، سرپناه و کمک های طبی نیاز دارند. جامعۀ جهانی در پاسخگویی به این افراد نیازمند نهایت آهسته عمل می کند."

نقش جامعه بین المللی

در همین حال سازمان ملل متحد، روز گذشته خواهان همکاری جامعۀ بین المللی در راستای حفاظت اقلیت های عراق در برابر آزار و اذیت گروه دولت اسلامی شد. به گفتۀ مقامات آن سازمان شواهد قوی مبنی بر نقض جدی حقوق بشر در مناطق تحت کنترول گروه دولت اسلامی وجود دارد.

از سوی دیگر، هلیکوپتر های عراقی، روز سه شنبه جنگجویان گروه دولت اسلامی را در جنوب کرکوک، حینیکه می خواستند از آن منطقه فرار کنند، هدف قرار داد.

عطا محمد قاسم، سخنگوی اردوی عراق می گوید که سربازان عراقی و پیش مرگ های کردی چندین شهرک را در منطقۀ سلیمان بیگ – که از ماه جون به اینسو در کنترول گروه دولت اسلامی بود –پس گرفته و شاهراه ستراتیژیک را که بغداد و کرکوک را به هم وصل می کند، بازگشایی کردند.

خطار ابو دیاب، از پوهنتون علوم سیاسی پاریس می گوید که جنگ به هدف عقب راندن جنگجویان گروه دولت اسلامی نهایت پیچیده است و با توجه به تکتیک های زیرکانۀ که جنگجویان آن گروه استفاده کرده اند، یقینی بودن پیروزی دشوار است.

ابو دیاب می گوید: "از نقطۀ نظر نظامی، گروه دولت اسلامی می خواهد سربازان عراقی و پیش مرگ های کردی را در یک نقطۀ به دام بیاندازند که قادر نباشند در برابر حملۀ متقابل آن گروه، فرار کنند."

این کارشناس نظامی به این باور است که "پیروزی در برابر گروه دولت اسلامی بدون دسترسی به یک راه حل واقعی سیاسی که بتواند حس دلسوزی مردم را از آن گروه جدا سازد، مقدور نیست."

XS
SM
MD
LG