لینک های دسترسی

Breaking News

حمل و نقل کارمندان وزارت دفاع متوقف شد


تصویر حمله بر موتر حامل منسوبین اردوی ملی

وزارت دفاع ملی افغانستان حمل و نقل کارمندان آن وزارت را توسط بس های عمله متوقف ساخت. این اقدام به دنبال موجی از حملات و انفجارات بر وسایط حامل منسوبین اردوی ملی افغان که در چند هفتۀ گذشته شدت یافته است، اتخاذ می شود.

دولت وزیری، معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان نیز در صحبت با رادیو آشنا صدای امریکا گفت که وزارت دفاع ملی افغانستان به خاطر کاهش حملات و تلفات کارمندان اردو یک سلسله تدابیری را رویدست گرفته است.

آقای وزیری گفت که برای اکنون حمل و نقل منسوبین اردوی ملی توسط "عملۀ مخصوص" توقف یافته است اما افزود که در حال حاضر نمی تواند جزئیات بیشتر تدابیر جدید را در اختیار رسانه ها قرار دهد.

پیشتر از این خبرگزاری رویترز خبر توقف حمل و نقل منسوبین ارتش را توسط وسایط مخصوص وزارت دفاع نشر کرده و گفته بود که این تصمیم نشانه یی از وخامت وضعیت امنیتی و هراس فزاینده از پایان یافتن مأموریت جنگی سربازان خارجی و واگذاری نبرد با طالبان بر دوش نیرو های امنیتی افغان می باشد.

تغییر لباس

رویترز همچنان از قول یک منسوب اردوی ملی گزارش داده است که یکی از گزینه های دیگر مورد بحث در تدابیر جدید وزارت دفاع ملی این بود که منسوبین نظامی پیش از خروج از دفاتر، قطعات و جزوتام های شان و ورود به شهر، لباس های نظامی شان را با لباس های ملکی تعویض کنند.

در دو ماه گذشته چهار بار موتر های حامل منسوبین اردوی ملی افغان در شهر کابل هدف حملات انتحاری و انفجاری قرار گرفت. در تازه ترین مورد حملۀ طالبان بر موتر عملۀ اردوی ملی، چهار روز پیش، هفت منسوب ارتش کشته شد. دو روز پیشتر از آن شش منسوب دیگر اردوی ملی در یک حملۀ مشابه کشته شد.

در حالیکه به پایان مأموریت جنگی نیرو های خارجی در افغانستان و واگذاری کامل جنگ با شورشگری طالبان به دوش نیرو های امنیتی افغان، تنها دو هفتۀ دیگر باقیمانده است، طالبان حملات خود را به گونۀ ویژه در کابل شدت بخشیده اند.

مقام یاد شدۀ اردوی ملی که نخواسته است نامش فاش شود همچنان به خبرگزاری رویترز گفته است که وزارت دفاع ملی افغانستان همچنان در نظر دارد که در بدل توقف حمل و نقل منسوبین اردو ماهانه مبلغ ۳۰۰۰ افغانی به آنان بپردازد تا با استفاده از وسایل حمل و نقل شخصی و عامه به وظایف شان بیایند.

با وصف گذشت ۱۳ سال از جنگ به رهبری ایالات متحده بر ضد دهشت افگنی در افغانستان و فروپاشی رژیم طالبان، هنوز هم مردم افغانستان بهای سنگین انسانی را به شورشگری طالبانی می پردازند.

سال روان مرگبارترین سال هم برای غیرنظامیان و هم برای نیرو های امنیتی افغان بوده است. تنها در یازده ماه نخست سال روان میلادی آ بیش از ۴۶۰۰ منسوب نیرو های امنیتی افغان در رویداد های مختلف کشته شده است.

بر اساس آماری که سازمان ملل متحد ارایه کرده است، در شش ماه نخست سال روان میلادی بیش از ۱۵۰۰ غیرنظامی افغان در حملات مرگبار شورشیان کشته شده اند که در مقایسه به عین مدت در سال گذشته ۱۷ در صد افزایش را نشان می دهد.

XS
SM
MD
LG