لینک های دسترسی

Breaking News

شناسایی یک واقعه جدید مثبت پولیو درننگرهار


از آغاز سال جاری تا حال 13 واقعه مثبت پولیو در افغانستان شناسایی شده است .

معافیت کتلوی وزارت صحت عامه از شناسایی یک واقعه مثبت تازه پولیو درننگرهار خبر داد.

گلا خان ایوب معاون معافیت کتلوی وزارت صحت عامه به صدای امریکا گفت که این واقعه مثبت پولیو درقریه چهاردهی در ولسوالی بتی کوت ننگرهار شناسایی شده ودرنتیجه آن یک طفل فلج گردیده است.

او افزود که این طفل پسر است و ده ماه دارد وهیچ واکسین پولیو را نگرفته است.

ایوب افزود که سمپل از این طفل یک ماه قبل گرفته شده بود وامروز مشخص گردید که پولیو است.

معاون معافیت کتلوی دلیل افزایش واقعات مثبت پولیو در ننگرهار را بی امنی ها وعبور ومرور مردم از مرز میان افغانستان وپاکستان میداند ومیگوید که درآن طرف مرز تدابیر جدی برای جلوگیری از این مرض گرفته نشده است وسبب شده که واقعات مثبت در ولسوالی های همجوار با پاکستان بیشتر گردد.

گلا خان گفت که هم اکنون کمپاین فرعی پولیو درننگرهار وهشت ولایت دیگر به دلیل افزایش واقعات مثبت پولیو درننگرهار به راه انداخته شده است که بیشتر از دو میلیون طفل زیر سن پنج سال تحت پوشش قرار میگیرد.

او افزود که بعد از این کمپاین آنها سه دوره کمپاین فرعی را در ولسوالی بتی کوت وولسوالی های همجوار آن بار دیگر به راه می اندازند تا از گردش بیشتر ویروس پولیو جلوگیری گردد.

با شناسایی این واقعه،تعداد واقعات مثبت پولیو در این ولایت به شش واقعه میرسد که چهار واقعه درولسوالی اچین،یک در ولسوالی شیرزاد ویک هم درولسوالی بتی کوت میباشد.

از آغاز سال جاری تا حال 13 واقعه مثبت پولیو در افغانستان شناسایی شده است .

XS
SM
MD
LG