لینک های دسترسی

Breaking News

تظاهرات در مخالفت با امضای پیمان امنیتی در کابل


تظاهرات صد ها تن درکابل

این راه پیمایی که از سوی حزب همبستگی ملی به راه انداخته شده بود تظاهر کنندگان بر ضد امضای پیمان امنیتی و محکوم کردن حملات داعش در کوبانی و حمایت از مردم کوبانی شعار ها سر میدادند.

تظاهر کنندگان می گفتند که نه امریکا و نه گروه طالبان و قدرت به دست مردم را میخواهیم و پیمان امنیتی با ناتو و امریکا خیانت و وطن فروشی است.

تظاهر کنندگان در حمایت از مردم كوبانى پرچم داعش را نیز به آتش کشیدند و گفتند که امریکا این گروه را حمایت میکند.

حفیظ راسخ مسوول سیاسی حزب همبستگی به خبرنگاران گفت که اعضای حزب آنها میخواهند که قوای امریکایی از این کشور خارج شوند و قرار داد امنیتی به نفع مردم نه بلکه به ضرر این کشور است .

او افزود که آنها از مبارزه مردم کوبانی برضد گروه داعش حمایت میکنند و حملات این گروه را برمردم کوبانی محکوم مینمایند.

این عضو حزب همبستگی ملی گفت که گروه داعش توسط امریکا ایجاد شده است و ممکن یک روزی این گروه را در افغانستان هم بیاورند.

راسخ، افزود کسانیکه در افغانستان خیانت کرده اند باید محاکمه شوند و یک حکومت ملی به وجود بیاید تا برای بهبودی و پیشرفت افغانستان کار کند.

یک تن دیگر از اعضای این حزب گفت "امضای پیمان امنیتی با امریکا به معنی یک اشغال بزرگ افغانستان است و ایجاد پایگاه های نظامی برای مردم افغانستان یک اسارت بزرگ است و آنرا محکوم میکنیم".

او افزود که گروه داعش را امریکا حمایت میکند و وابسته به امریکا است.

تظاهر کنندگان با سر دادن شعار ها میگفتند که گروه داعش سبب قتل زنان و مردان شده است اما امریکا و سایر کشور ها سکوت اختیار کرده اند.

این تظاهرات در حالی در مخالفت با امضای پیمان امنیتی در افغانستان صورت گرفته است که روز گذشته یک نظر سنجی که از سوی روزنامه هشت صبح صورت گرفته بود، نشان داد که ۸۷ فیصد مردم طرفدار امضای پیمان امنیتی با امریکا و ناتو میباشند.

پیمان امنیتی با امریکا و ناتو یکروز بعد از مراسم تحلیف رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی و رئیس اجراییه عبدالله عبدالله امضا گردید.

XS
SM
MD
LG