لینک های دسترسی

Breaking News

داکتران نگران آینده ای بعد از انتی بیوتیک اند


برای مداوای امراض خاصتا بکتریایی انکشاف انتی بیوتیکهای جدید حیاتی می باشد
برای مداوای امراض خاصتا بکتریایی انکشاف انتی بیوتیکهای جدید حیاتی می باشد

تا زمانی که انتی بیوتیک های جدید به سرعت انکشاف داده نشود، مردم یکباردیگر از امراض عادی خواهند مرد. سازمان جهانی صحت در ٢٧ فبروری از دانشمندان خواست تا دواهای جدیدی را انکشاف دهند، و حکومت ها نیز امکانات مالی آنرا فراهم کنند.

جهان وارد عصری می شود که امراض عادی ناشی از بکتریا مرگبار خواهد گردید و داکتران ازاین وضع نگران اند.

داکتر ترش پرل ازمرکز طبی پوهنتون تکزاس می گوید، "شما به ٥٠ ، ٧٠ یا ٨٠ سال قبل بیندیشید ـ وقتی که انتی بیوتیک ها وجود نداشت."

به انتی بیوتیکهای جدید ضد بکتریایی که صحت انسانها را تهدید می کند، شدیدا نیاز است. افرادی که بیشتر درمعرض ابتلا به امراض اند بزرگسالانی اند که در خانه های کلان سالان زندگی دارند و مریضانی اند که درشفاخانه ها بستر اند.

سازمان صحی جهان هشدار میدهد که عدم انکشاف انتی بیوتیک های جدید فاجعه آفرین خواهد بود
سازمان صحی جهان هشدار میدهد که عدم انکشاف انتی بیوتیک های جدید فاجعه آفرین خواهد بود

...و در مورد اطفال. اطفال نسبت به بزرگسالان سیستم معافیتی ضعیفتری دارند، و نسبت به کلان سالان مقدار کمتر انتی بیوتیک هارا می گیرند.

داکترمایکل بیل از مرکز کنترول امراض می گوید، "ما برای مدت طولانی انواع مختلف انتی بیوتیک ها را در وقت نیاز در اختیار داشتیم، زیرا در آن زمان وقتی یک انتی بیوتیک کار نمی داد از دیگر آن استفاده می کردیم. اما این کار دیگر ممکن نیست. در سال ٢٠١٠، ایالات متحده به انکشاف انتی بیوتیک های تازه پرداخت."

داکتر جیو لارسن از وزارت صحت و خدمات بشری ایالات متحده می گوید، "تعدادی از انتی بیوتیک هایی را در حال انکشاف داریم، اما شمار آن به قدر کافی نیست. این ها به خاطری کافی نیست که تعداد بکتریایی که در برابر انتی بیوتیک مقاوم اند بیشتر شده است."

انتی بیوتیک ها از سببی کافی نیست تا با میوتیشن یا تغیرات آنی عادی درمکروبها مقابله کرده بتواند. بکتریا دایم در تغیراست تا طرقی را بیابد تا دربرابرادویه ای که آنهارا می کشد، مقاوم گردد. وقتی بکتریا توانست مقاوم شود، این خاصیت را به نسل های جدید خویش که در برابر ادویه مقاوم می شود نیز انتقال می دهد.

داکتر لاری هکس از مرکز کنترول امراض می گوید، "ما تنها در ایالات متحده همه ساله بیشتر از دوملیون قضیه مصابیت مقاوم در برابر انتی بیوتیک را شاهد هستیم. ازین جمله ٢٣ هزار آن منجر به مرگ می گردد."

مرکز کنترول امراض و جلوگیری از آن از شفاخانه ها و داکتران خواسته است تا از استعمال بیش از حد انتی بیوتیک ها خودداری کنند. برعلاوه استعمال بیش از حد، یک سلسله دلایل دیگری نیز هست که این ادویه ها را بی خاصیت می سازد.

داکتر مایکل بل از مرکز کنترول امراض می گوید، "مقاومت در برابر انتی بیوتیک ها بخاطری خلق گردید که نه تنها تعداد زیاد انتی بیوتیک ها بکار گرفته شده است، بلکه در عین حال به سبب عدم رعایت حفظ الصحه و تماس بدون اراده با سطح الوده امراض وسیعا انتشار می یابد. ازین سبب کنترول شیوع امراض نیز از اهمیت مساوی برخوردار است."

درین مسئله کمک از جانب مریضان نیز مثمر واقع شده می تواند. مرکز کنترول امراض در ویب سایتش می نویسد وقتی انتی بیوتیک برای شما توصیه گردید آنرا تا ب‍طور مکمل بگیرید، حتی اگر فکر می کنید مرض تان درمان نیز شده است. با آنهم به اقدامات عاجل به سطح جهانی ضرورت است تا از فاجعه بزرگی که عدم موثریت انتی بیوتیک ها خلق خواهد کرد، اجتناب شود.

گزارش: کارل پیرسن، صدای امریکا

برگردان: عبدالواجد عادل

XS
SM
MD
LG