لینک های دسترسی

Breaking News

آیا استفادهٔ مفرط از موبایل سبب عقیم شدن مردان می‌شود؟


یافته‌های یک پژوهش جدید نشان داده است که به هر اندازه که مردان با تلیفون‌های همراه شان سرگرم شوند، به همان اندازه ممکن است تراکم سپرم آنان کم شود.

پژوهش جدید که درژورنال عقامت و ناباروی نشر شده است، حاکی از آن است که مردانی که به گونهٔ منظم از تلیفون‌های موبایل برای برقراری تماس، خواندن ایمیل‌ها و پیام‌ها یا دیگر فعالیت‌های مرتبط با موبایل استفاده می‌کنند، در مقایسه با کسانی که با این وسایل تماس ندارند، غلظت سپرم شان حدود ۲۰ درصد کمتر است.

تحقیقات دیگری هم نشان داده است که کیفیت سپرم مردان در پنج دههٔ اخیر کاهش یافته است که به گفتهٔ پژوهشگران و دانشمندان با ترکیبی از عوامل محیطی و تغییرات زیستی و معیشتی ربط دارد.

در خلاصهٔ پژوهش جدید در مورد تاثیر استفاده از موبایل بر کیفیت سپرم آمده است که استفاده از تلیفون‌های همراه در چند دههٔ اخیر به گونهٔ چشمگیر افزایش یافته است و نگرانی‌های فزاینده وجود دارد که امواج الکترومقناطیسی ایجاد شده توسط این وسایل تاثیرات زیانبار بر سلامت انسان به ویژه فعالیت‌های باروری داشته باشد.

دانشمندان در دانشگاه ژنیو و انستیتیوت صحت عامهٔ سویس، برای بررسی تاثیرات موبایل بر سلامت باروری مردان، اطلاعات در مورد اسپرم ۲۸۸۶ مرد بین ۱۸ تا ۲۲ سال را بین سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۸ جمع آوری و تدقیق کردند. شرکت کنندگان این پژوهش، در مورد مدت و تکرر تماس شان با موبایل و نیز اینکه موبایل شان در کجا می‌گذارند، معلومات دادند.

کسانیکه روزانه موبایل شان ۲۰ بار یا بیشتر از آن استفاده می‌کردند، در مقایسه با کسانیکه از موبایل شان هفته یا روز یکبار استفاده می‌کردند،‌ به پیمانهٔ ۲۱ درصد غلظت کمتر اسپرم داشتند.

با اینحال، دانشمندان گفته اند که رابطه بین استفاده از موبایل و کیفیت اسپرم بیشتر در نزد کسانی برجسته بود که بین سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۷ در این تحقیق شرکت کرده بودند و در تحقیقات سال‌های بعدی که تا سال ۲۰۱۸ ادامه داشت، این رابطه و تناسب آن کاهش یافت.

شرکت‌های تولید کنندهٔ تلیفون‌های همراه گفته اند که در سال‌های پسین تکنالوژی‌های عصری در تولید وسایل همراه به شمول موبایل به کار گرفته می‌شود که در مقایسه با تلیفون‌های گذشته فریکونسی‌های کمتر مضر بر سلامت انسان را تولید می‌کند.

مارتین روسلی، استاد در انستیتیوت صحت عامهٔ‌ سویس و دست اندرکار پژوهش جدید گفته است که با تحول و عصری شدن شبکه‌های مخابراتی، تولید فریکونسی‌های زیانبار نیز کاهش یافته است.

دانشمندان گفته اند که یافته‌های جدید به کلی قطعی نبوده و برای درک کامل و دقیق چگونگی تاثیر استفاده از موبایل بر عقامت مردان، به تحقیقات گسترده‌تر، عمیق‌تر و بیشتری نیاز است.

گروه

XS
SM
MD
LG