لینک های دسترسی

Breaking News

علما: نظام افغانستان در پرتو قرآن و حدیث مشروع است


علمای افغانستان گفته اند که در بحث مشروعیت نظام حاضر به مناظره اند.

شرکت کننده‌گان کنفرانس ملی حمایت علما از تحکیم صلح در افغانستان گفته اند که نظام موجود در افغانستان از پایه های مستحکم مشروعیت برخوردار است.

در حالیکه طالبان در ۱۴ سال گذشته با نامشروع و دست نشانده خواندن حکومت افغانستان خشونت و شورشگری خود را توجیه کرده اند، علمای افغانستان ابراز آمادگی کرده اند تا مناظره کرده و در پرتو آیات قرآن و احادیث نبوی، حقانیت دینی دولت و مردم افغانستان را به اثبات برساند.

کنفرانس ملی حمایت علما از تحکیم صلح در افغانستان با نشر اعلامیه یی جنگ در مقابل مردم و حکومت افغانستان را از لحاظ دینی شرعاً حرام دانسته است.

علما همچنان از مردم افغانستان خواسته است تا در برابر دشمنان دین و مردم آن کشور در یک صف واحد ایستاده و متحدانه از ارزش های اسلامی و نوامیس ملی خویش دفاع نمایند.

علمای افغان تاکید کردند که علمای جهان اسلام، علمای کشور های منطقه و مراجع معتبر دینی در کشور های اسلامی خاموشی اختیار ننموده و نقش مثمری را در آوردن صلح و خاتمه دادن به منازعه افغانستان ایفا نمایند.

کنفرانس ملی حمایت علما از تحکیم صلح در افغانستان در عین حال از مخالفان مسلح خواسته است تا به منظور پایان جنگ، به مذاکرات بین الافغانی صلح آمیز رو آورند.

محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان از پشتیبانی علما از نیروهای امنیتی و دفاعی ابراز قدردانی کرد و آن را "نشانه جرئت، همت و تعهد اسلامی" آنان خواند.

رئیس جمهور افغانستان ابراز امیداوری کرد که با این پیام علما، اذهان روشن شود و هدف تامین صلح و ثبات دایمی و رفاه مردم افغانستان برآورده شود.

XS
SM
MD
LG