لینک های دسترسی

گزارش یوناما، در مورد بدرفتاری با توقیف شدگان قضایای منازعات مسلحانه


از جمله ارگان هایی که در گزارش یوناما، به بدرفتاری با توقیف شدگان قضایای منازعات مسلحانه متهم بوده، پولیس ملی و پولیس محلی افغان میباشد. دلیل این بدرفتاری ها چه بوده و چرا مورد پیگرد قرار نگرفته، در این مورد صحبت مل پاسوال حبیب جان رضوانی رئیس دفتر ریاست عمومی محابس و توقیف خانه های وزارت داخلۀ افغانستان را در اینجا بشنوید:

XS
SM
MD
LG