لینک های دسترسی

Breaking News

بهره برداری بخش اول سرک قیر ریزی شدۀ میدان - بامیان


بهره برداری بخش اول سرک قیر ریزی شدۀ میدان - بامیان

طی محفلی درولسوالی حصه اول بهسود ولایت میدان وردک، با اشتراک محمد کریم خلیلی معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان، عبدالقدوس حمیدی وزیرفواید عامه، والیان بامیان، میدان - وردک و صدها تن از باشندگان محل بخش اول سرک کابل بامیان ازمسیر میدان - وردک، بطول ۵٤ کیلومتر تا کوتل اونی مورد بهره برداری قرارگرفت.

دراین محفل محمد کریم خلیلی ازشروع بکاربخش دوم سرک کابل – بامیان ازقسمت کوتل اونی تا مرکزبامیان، وآغازبکار۷۰٦ کیلومترسرک حلقوی که کابل را ازطریق مناطق مرکزی با هرات وصل می کند خبرداده گفت:" به طول ٣٣۵ کیلومترازهرات به چغچران مرکزولایت غور، کارسروی آن تکمیل گردیده و قراراست از سوی کمپنی افغان ترک کارش آغازگردد."

آقای خلیلی درادامه صحبت هایش افزود شرکت های که مسؤولیت اجرای این پروژه ها را دارند باید مسئولانه ومتعهدانه کار نمایند نه تجارانه.

معاون دوم رییس جمهور کرزی در سخنانش افزود "افغانستان دیگر هرگز به گذشته برنمی گردد، چون فعلأ یک اراده قوی بین المللی وجود دارد تا افغانستان را به سوی انکشاف و روشنایی سوق دهند.

درهمین حال عبدالقدوس حمیدی وزیرفواید عامه افغانستان، ازساختن دو تونل طبیعی بطول ۵٦۰ متر در کوتل آجه گگ یاد آورشده گفت "ساخته شدن این دو تونل در آجه گگ بعد از سالنگها دومین تونل درافغانستان می باشد."

وزیرفواید عامه افزد "بودجه سرک میدان شهر تا کوتل اونی مبلغ ٣٦ میلیون یوره و از کوتل اونی تا مرکز بامیان مبلغ 55.39 میلیون یورو میشود که توسط کشورایتالیا پرداخت وتوسط شرکتهای خارجی چاینا، آباد راهان پارس وشرکت داخلی عمران غلغله اجرا میشود.

شماری از شهروندان بامیان ومیدان وردک، نقش سرک های پخته ای حلقوی را برای بهبود وضعیت اقتصادی مناطق مرکزی مفید دانسته اما از ناامن بودن این مسیر اظهار نگرانی کرده، می گویند مقامات مسئول باید برای تأمین امنیت این شاهراه توجه جدی نمایند.

XS
SM
MD
LG