لینک های دسترسی

تونی وایت: کمک به حکومت داری و تحکیم قانون در قندهار از نیازمندی های مبرم


تونی وایت: کمک به حکومت داری و تحکیم قانون در قندهار از نیازمندی های مبرم

مقامات ناتو در افغانستان میگویند، پایین بودن روابط اقوام با دولت در قندهار، علاوه بر مسایل دیگر، سبب گردیده است این ولایت بیشتر متأثر مشکلات متعدد گردد.

تونی وایت، نماینده سخنگوی ملکی ناتو امروز به خبرنگاران در کابل گفت، در همه قندهار، زورمندان و قاچاقبران مواد مخدر از نفوذ خود بر مردم استفاده نموده و با بی قانونی های خود فساد اداری را گسترده ساخته و مردم را مشوش میسازند.

وایت تاکید مینماید که کمک به حکومت داری و تحکیم قانون در قندهار از نیازمندی های مبرم محسوب میگردد.

تونی وایت سخنگوی نماینده ملکی ناتو در کابل میگوید: "این موضوع دهشت افگنی نیست، بلکه مسله مردم قندهار است و این را هم باید واضح بسازم که این مسله از مسله ولسوالی در مارجه فرق دارد، زیرا ولسوالی مارجه کاملا از سوی طالبان تسخیر شده بود. ولی قندهار توسط طالبان تصرف نشده است."

همچنان جنرال جوزف بلاتس، سخنگوی نظامی ایساف در مورد صحبت های آخیر مککرستال، قومندان عمومی ناتو پیرامون اینکه گویا عملیات قندهار به تعویق میافتد گفت، از این سخنان تعبیر درست صورت نگرفته است، زیرا هم اکنون عملیات به گونه ملکی و نظامی جریان داشته و شرایط برای مردم از هر لحاظ آماده میگردد.

XS
SM
MD
LG