لینک های دسترسی

Breaking News

صدراعظم برتانیه ارسال عساکر بیشتر به افغانستان را رد کرد


آقای کامرون همچنین گفت جنگ حیاتی قوای ناتو با تندروان امسال هم برای مردم افغانستان وهم برای مردم برتانیه پیشرفت خواهد داشت.

دیفید کامرون، صدراعظم برتانیه می گوید حکومتش قصد ارسال عساکر علاوگی به افغانستان را ندارد.

رهبر برتانیه طی کنفرانس خبری درکابل با حامد کرزی، رییس جمهور افغانستان که بروز پنجشنبه با خبرنگاران صحبت میکرد گفت مسئله ارسال عساکر بیشتر حتی تحت غور نیست.

آقای کامرون همچنین گفت جنگ حیاتی قوای ناتو با تندروان امسال هم برای مردم افغانستان وهم برای مردم برتانیه پیشرفت خواهد داشت.

این اولین سفر آقای کامرون از زمانی است که درماه گذشته تصدی حکومت به دست گرفت. رهبر برتانیه مصروف بررسی ماموریت کشورش درافغانستان است، جایی که برتانیه تقریبا 10 هزار عسکر دارد. عساکر برتانیه ازلحاظ تعداد بعد ازایالات متحده در ردۀ دوم حضور قوای خارجی درافغانستان می باشد.

دیدار صدراعظم برتانیه یک روز بعد از آن صورت گرفته است که رابرت گیتس، وزیردفاع و دیوید پترایوس، قومندان مرکزی ایالات متحده با همقطاران شان در لندن برای بررسی پیشرفت در جنگ علیه طالبان ملاقات کردند.

جنرال پیترایوس گفت مساعی بین المللی رهبران نظامی برتانیه برای اعاده صلح در افغانستان بدون نقش برتانیه به موفقیت دست نخواهد یافت.

درحدود 300 عساکر برتانوی از زمان آغاز عملیات در افغانستان در سال 2001 بدینسو کشته شده اند.

XS
SM
MD
LG