لینک های دسترسی

هشدار رئیس جمهور ایران در مورد تعزیرات احتمالی


محمود احمدی نژاد هشدار داده است که هرگونه تعزیرات جدید بین المللی به معنی ختم مذاکرات روی برنامۀ بحث برانگیز ذروی آن کشور خواهد بود.

محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران هشدار داده است که هرگونه تعزیرات جدید بین المللی به معنی ختم مذاکرات روی برنامۀ بحث برانگیز ذروی آن کشور خواهد بود.

آقای احمدی نژاد بروز سه شنبه دریک سخنرانی در کنفرانس منطقوی در ترکیه گفت اگر ایالات متحده و متحدین آن بخواهند بر ایران تعزیرات وضع نمایند و بعداً بخواهند مذاکره نمایند، شکار سؤ تفاهم شده اند.

شورای امنیت ملل متحد برای وضع دور چهارم تعزیرات برایران بخاطر عدم همکاری در ختم فعالیت های ذروی آنکشورآمادگی میگیرد.

ولادیمیرپوتین، رئیس جمهور روسیه نیز درین جلسه در استنبول اشتراک نموده است. او به خبرنگاران گفت که روی یک فیصله نامۀ ملل متحد عملاً توافق صورت گرفته است.

ولی او علاوه نمود که تعزیرات نباید بیش از حد بوده و یا هم باعث ایجاد مانع برای ایران به دست یافتن به انرژی صلح آمیز ذروی گردد.

آقای پوتین گفت در حاشیۀ جلسات او فرصت خواهد داشت تا روی مسألۀ ذروی با رئیس جمهور ایران گفت و شنود نماید.

XS
SM
MD
LG