لینک های دسترسی

استعفای قوماندان ارشد نظامی امریکا در افغانستان


براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده ،استعفای جنرال ستنلی مککرستل قوماندان ارشدش در افغانستان را قبول نمود.

قبول استعفای وی متعاقب گزارش مجلۀ رولینگ ستون صورت گرفت که در آن جنرال مک کرستل ومشاورین او، اعضای ادارۀ اوباما را به تمسخر گرفته بودند.

رئیس جمهور اوباما همچنان روز چهارشنبه اعلام داشت که جنرال دیڤید پطرییس رئیس قوماندانی عمومی مرکزی امریکا را بعوض مک کرستل نامزد کرده است.

رئیس جمهور امریکا علاوه کرد این اقدام، ایالات متحده را اجازه خواهد داد تا اوج قوت جنگ را حفظ نماید.

این تبدیلی تصویب مجلس سنای کانگرس را ایجاب میکند و رئیس جمهور از کانگرس تقاضا کرد تا فوراً تقرر پطرییس را تصویب کند.

براک اوباما گفت او استعفای مک کرستل را با تاسف ِ قابل توجهی قبول کرده اما این اقدام، راه درستی برای ماموریت در افغانستان ، قوای نظامی امریکا و ایالات متحده میباشد.

رئیس جمهور اوباما این بیانات را بعد از ملاقات با جنرال مک کرستل در اوایل روز چهارشنبه در قصر سفید اظهار داشت .

در انکشافی مربوط، دگر جنرال نک پارکر برتانوی متعاقب استعفای جنرال مک کرستل قوماندۀ موقتی قوای ناتو و افغان را بعهده گرفته است.

مقامات برتانیه میگویند پارکر تا وقتی قوماندانی قوای ناتو - افغان را بدست خواهد داشت که تقرر جنرال پطرییس توسط کانگرس ایالات متحده تصویب شود.

روز چهارشنبه رئیس جمهور اوباما از طریق تلفن با دیڤید کمیرون، صدراعظم برتانیه صحبت کرد.

قصرسفید میگوید که آقای اوباما تمایلش را برای تصویب تقرر جنرال پطریس بزودی ممکنه تکرار کرد.

همچنان صدراعظم برتانیه تائید کرد که جنرال پارکر بحیث کفیل قوماندان قوای ناتو وافغان تا زمان تصویب جنرال پطریس خدمت خواهد کرد.

از سوی دیگر، اندرز فو راسموسن منشی عمومی پیمان ناتو گفته که ناتو ستراتیژی فعلی اش در افغانستان را باوجود استعفای مک کرستل حفظ خواهد کرد.

راسموسن گفت هرچند مک کرستل دیگر قوماندان قوای ناتو در افغانستان نیست اما طرزالعملی را که وی در محل پیاده کرده، درست است.

مک کرستل قبل از حرکت بسوی واشنگتن برای ملاقات با رئیس جمهور اوباما گفت گزارشی که در مجلۀ رولینگ ستون نشر شده ، اشتباهی بود که هیچ گاهی باید اتفاق نمی افتاد.

وی همچنان گفت استعفایش را بر خلاف میلش پیشنهاد کرد تا شاهد موفقیت ماموریت امریکا در افغانستان باشد.

مک کرستل همچنان گفت وی قویاً از ستراتیژی رئیس جمهور اوباما در افغانستان طرفداری دارد و عمیقاً با قوای ائتلاف، کشور های شریک و مردم افغانستان متعهد باقی خواهد ماند.

XS
SM
MD
LG