لینک های دسترسی

برنامه وسیع برای پوشش امنیتی انتخابات پارلمانی افغانستان


جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان که درکابل یکجا با جنرال بلاتز سخنگوی نیروهای بین المللی کمک به امنیت صحبت می کرد گفت که برای پوشش امنیتی انتخابات ماه سنبله در افغانستان حدود سه صد هزار تن از سربازان افغان تنظیم خواهند شد.

جنرال عظیمی همچنان گفت که در حال حاضر تعداد سربازان اردوی ملی افغانستان به یکصد و بیست و پنج تن می رسد، اما تا زمان برگزاری انتخابات ولسی جرگه، این تعداد به یکصد و پنجاه هزار تن می رسد که قابلیت نیروهای افغان را در برابر تهدید های امنیتی که وجود دارد، افزایش می دهد.

جنرال عظیمی گفت: "ظرفیت های که در تامین امنیت انتخابات پارلمانی داریم در گذشته وجود نداشت وفتی که نیروهای امنیتی افغان امنیت انتخابات ریاست جمهوری را بر عهده گرفتند اولین بار بود حالا صاحب تجربه شدند و میتوانیم ناتوانی ها ضعف خود را مرفوع کنیم."

درعین حال سخنگوی نیروهای بین المللی نیز گفت که آنان برای تامین امنیت انتخابات افغانستان همکاری همه جانبه خواهند کرد.

دو سخنگو درمورد عملیات در قندهار نیز صحبت کردند، آنان گفتند که این عملیات با احتیاط کامل راه اندازی می شود تا تمرکز آن صرف به عملیات نظامی نباشد، بلکه توجه به سایر عرصه های بازسازی، حکومتداری خوب و رسیده گی به مشکلات مردم متمرکز خواهد بود.

جنرال بلاتز گفت که آنان همزمان با آغاز عملیات در قندهار تعداد نیروهای خود را نیز افزایش داده و به دوچند در محل رسانده است.

XS
SM
MD
LG