لینک های دسترسی

پروژه تازه DSL در افغانستان


پروژه تازه DSL در افغانستان

با مصرف ۵ ملیون دالر، پروزۀ DSL در افغانستان فعال شده و مزار شریف سومین شهر افغانستان بعد از کابل و هرات است که از آن بهره میگیرد.

انکشاف خدمات مخابراتی در افغانستان، طبق گزارش ها، به سرعت به پیش میرود. افغانستان به مرحلۀDSL قدم گذاشته است.

امیرزوی سنگین، سر پرست وزارت مخابرات افغانستان حین افتتاح این پروژه در مزار شریف، گفت که این پروژه سهولت های فراوان مخابراتی را به میان آورده است.

ولی قابل یاد آوری است که سیستم مخابرات در افغانستان مثل تمام ساحات زندگانی، متأثر نا امنی هاست. در شماری از ولایات افغانستان خدمات مخابراتی از طرف شب قطع میشود.

امیر زوی سنگین میگوید که "ما برای رفع این مشکل با وزارت های دفاع و داخله در تماس هستیم و کوشش میکنیم که این مشکل را حل نماییم."

XS
SM
MD
LG