لینک های دسترسی

Breaking News

آریانا سعید بر اخلاق هنرمندان زن تأکید می کند


آریانا سعید می گوید که زنان افغان هنوز هم تحقیر می شوند

آریانا سعید هنرمند افغان می گویدکه شب نشینی و رفتن شماری از بانوان هنرمند افغان به محافل شخصی سبب شده است تا به هنرمندان زن و هنر آنان ارزش کمتری داده شود.

خانم سعید بدون اشارۀ مشخص به کسی گفت "نباید به نام اینکه اکنون در افغانستان زمینۀ رشد است؛ هر کس بیاید و نام هنر مند را سر خود بماند و آواز بخواند".

آریانا سعید گفت " شماری از دختران افغان که از خارج به افغانستان رفته اند به جای اینکه به موسیقی و هنر خود بپردازند به کار های شخصی مصروف اند؛ به هر جای رفته و نشست و شب نشینی کردند که این سبب شده است که مردم فکر کنند که همه هنر مندان زن چنین استند."

خانم سعید می گوید که نا امنی ها در کشور سبب شده است تا دیدگاه مردم در برابر فعالیت های زنان کمتر تغییر کند و هنرمندان به ویژه خوانندگان زن هنوز هم تحقیر شوند.

سعید گفت که در برابر خشونت با زنان باید ایستادگی کرد
سعید گفت که در برابر خشونت با زنان باید ایستادگی کرد

آریانا سعید که برای اجرای کنسرتی به شهر دوبی امارات متحدۀ عربی آمده بود در مصاحبه با صدای امریکا با ترنم تصنیفی از آهنگش گفت که باید با کسانیکه در برابر زنان از خشونت کار می گیرند ایستادگی و مقاومت شود.

خانم سعید گفت که با توجه به کار هایی که در چند سال گذشته انجام شده است زن ستیزی در افغانستان تا هنوز کاهش نیافته است. او می گوید که زنان تا کنون نتوانسته اند جایگاه اصلی خود را در اجتماع دریابند.

به گفتۀ آریانا سعید شاید بهبود اندکی در وضعیت زندگی زنان افغان رونما شده باشد اما به گفتۀ وی عنعنات حاکم در اجتماع سبب شده است که به زنان به صفت جنس دوم نگریسته شود. او گفت که وضعیت زنان افغان تأسفبار است.

خانم سعید رشد زنان در بخش هنر آوازخوانی را توصیف کرده می گوید که رسانه ها همکاری فراوانی کرده اند تا دختران جوان تشویق به هنر آواز خوانی شوند.اما به گفتۀ او اجرای زندۀ موسیقی در افغانستان در حال از بین رفتن است که با باور وی موضوع نگران کننده است.

XS
SM
MD
LG