لینک های دسترسی

Breaking News

تمرکز دوبارۀ نشست آسین بر منازعۀ دریای جنوب چین


نشست امسال آسین در برما برگزار می شود
نشست امسال آسین در برما برگزار می شود

نشانه هایی دیده می شود که به روز چهارشنبه سران اتحادیۀ کشور های جنوبشرق آسیا (آسین) در رابطه با یک منازعۀ طولانی مدت و جنجال برانگیز مرزی به یک پیشرفت نایل آیند و طرزالعملی را برای حوزۀ دریای جنوب چین وضع کنند.

ده عضو اتحادیۀ کشور های جنوبشرق آسیا در نشست امنیت منطقوی که سه ماه قبل برگزار کرده بودند، خواهان آن شدند که چنین طرزالعملی هرچه زودتر ترتیب داده شود.

رهبران اتحادیۀ کشور های جنوبشرق آسیا (آسین) در این هفته در پایتخت برما تشکیل جلسه می دهند. در حالی که شاید این نشست یک پیشرفت کامل به همراه نداشته باشد، اما به گفتۀ سخنگوی رئیس جمهور کشور میزبان، اکنون حد اقل "از همه جناح های سهیم" تعهدی وجود دارد که روند تهیۀ یک طرزالعمل را تسریع بخشند.

یه هتوت وزیر اطلاعات برما به روز دوشنبه به صدای امریکا گفت: «توقع ما اینست که پس از این نشست، همه جناح های ذیدخل هرچه زودتر بتوانند بر روند چگونگی تطبیق یک طرزالعمل به موافقه دست یابند.»

دولت های عضو اتحادیۀ جنوبشرق آسیا در رابطه با بن بست هایی که در ساحات دریایی پیش آمده و در آن کشتی های جنگی چین دخیل بوده، به شکل فزاینده نگران اند. مقامات امریکایی نیز این کشیدگی ها را بخشی از رفتار های تخریش برانگیز چین در آبهای تحت منازعه خوانده اند.

ویتنام و فلیپین از جمله کشور های جنوبشرق آسیا اند که بیشترین نگرانی را ابراز می دارند. این نکته را لی لونگ مین سرمنشی اتحادیۀ کشور های جنوبشرق آسیا که خود نیز یک دیپلومات سابقه دار ویتنامی است، به روز سه شنبه در مصاحبه با صدای امریکا اظهار داشت.

آقای مین گفت: «ما میان تعهدات سیاسی و اقدامات عملی شاهد یک فاصلۀ فزاینده ای استیم؛ منظورم از اوضاع حقیقی در دریای جنوب چین است، و این آزمونی است که بر آن باید فایق آئیم.»

بیست و پنجمین اجلاس آسین به روز چهارشنبه در حالی برگزار می گردد که روز بعد آن، نهمین نشست شرق آسیا نیز برگزار خواهد شد.

رهبران جدیدی که در نشست آسین ظاهر خواهند شد، یکی نریندرا مودی صدراعظم هند و دیگری جوکو ویدودو رئیس جمهور اندونیزیا می باشد.

همچنان بارک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده و لی کیکانگ صدراعظم چین نیز در این نشست حضور خواهند داشت.

بان کیمون سرمنشی ملل متحد نیز برای اشتراک در نشست آسین دعوت شده است.

برگردان متن: فؤاد لامع

XS
SM
MD
LG