لینک های دسترسی

Breaking News

چین: نشست اپیک باید روی بهبود اقتصاد منطقه متمرکز باشد


محل برگذاری نشست اپیک در بیجینگ
محل برگذاری نشست اپیک در بیجینگ

بروز یکشنبه، رهبران سیاسی و تجارتی کشور های عضو، تحت تدابیر شدید امنیتی اتخاذ شده به محل نشست اپیک در بیجینگ در حال مواصلت بودند. اقای شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین در خطابه خویش بیان داشت که امیدوارست اوضاع اقتصادی چین در این نشست مطرح و تاثیرگذار نگردد.

اقای شی بیان داشت که منطقه اسیا پسفیک امروز با مشکلات مختلف مواجه است در حالیکه بحران مالی بین المللی بر منطقه تاثیر گذاشته است، این منطقه با در نظرداشت وظیفه خطیر خویش برای موثرسازی اقتصاد، اولویت ها خود را مشخص سازد و روی بهبود اقتصاد منطقه متمرکز گردد.

اقای شی به رهبران تجارتی جهان در بیجینگ بروز یکشنبه بیان داشت که چین به اصلاحات جدی و دادن نقش تاثیرگذاری بازار بر اقتصاد متعهد است ولی این در حالیست که اقتصاد چین اکنون به پائین ترین سطح ان در مقایسه با سالیان دو هزار و هشت و نه قرار دارد.

روابط مملو از تنش چین با کشور های همسایه متعاقب منازعات منطقوی روی اراضی و ابحار، توجه را از انچه رهبران چین خواهان تمرکز توجه بر ان در طول نشست اپیک هستند ربوده است و ان موضوعات عبارت از انکشاف و رشد اقتصاد کشور های منطقه است.

اقای شی برای فایق امدن بر نظریات موجود در قبال تنش در روابط با کشور های همسایه در خطابه اش تاکید ورزید که چین به داشتن روابط حسنه و دوستانه مملو از صداقت متعهد است که در ان منفعت مشترک و همه شمول منطقه شامل است.رهبر چین همچنان خواهان پیشرفت بیشتر در نهایی شدن موافقتنامه تجارت ازاد در منطقه شد و روی پلان های بیجینگ به تخصیص بودجه معادل چهل میلیارد دالر برای انکشاف ساختار ان در منطقه تاکید ورزید.

در عین زمان، بارک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده نیز امروز یکشنبه واشنگتن را به قصد شرکت در نشست اپیک در چین ترک گفت، قرار است رئیس جمهور بعد از چین، به برما سفر کند و بعد در نشست جی بیست، یا بیست کشور صنعتی جهان، در استرالیا شرکت نماید.

مقامات ایالات متحده بیان داشتند که رئیس جمهور با رهبران اسیا پسفیک در مورد بینش تازه واشنگتن در ان منطقه و دیگر موضوعات مربوط به نگرانی های مشترک صحبت خواهد کرد.

این در حالیست که انتظار نمی رود یک اعلامیه مهم روی معامله تجارت ازاد در اسیا پسفیک به حمایت ایالات متحده در طول ملاقات این رهبران منطقه در بیجینگ در این هفته اعلام گردد. برخی انتظار میبرند که این معامله در میان دوازده کشور عضو گروه همکاری های ترانز پسفیک در طول امسال نهایی خواهد شد و دلیل ان نیز بن بست میان دو اقتصاد بزرگ جهان، ایالات متحده و جاپان و امادگی جاپان به گشودن دروازه هایش به روی صادرات است.

XS
SM
MD
LG