لینک های دسترسی

Breaking News

غنی، دور دوم حتمی است – عبدالله، نیست


دو نامزد پیشتاز در باره دور دوم انتخابات اختلاف نظر دارند
دو نامزد پیشتاز در باره دور دوم انتخابات اختلاف نظر دارند

یک نامزد پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری افغانستان ادعای پیروزی دارد اما نامزد دیگر آماده رفتن به دور دوم است.

اگر چه رای دهی میلیون ها افغان در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی با استقبال گرم ملی و جهانی همراه بود اما اعلان نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان شکایات، اتهامات و تنش های سیاسی در قبال داشته است.

به تازگی واکنش ها به اعلان نتایج ابتدایی که در آن هیچ کدام از هشت نامزد ریاست جمهوری برنده نیست، گسیختگی و اختلاف شدید میان نامزدان را، بویژه میان دو نامزدی که بیشتر از ۷۶ در صد آرا را از آن خود نموده اند، آشکار کرده است.

داکتر عبدالله عبدالله، که بر اساس نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری ۴۴.۹۴ در صد آرا را بخود اختصاص داده است، در نخستین واکنش به اعلان نتایج ابتدایی انتخابات سخنرانی اشرا با گفتن " إذا جاء نصر الله والفتح القریب" آغاز نمود و گفت که برندهء این پروسه است.

آقای عبدالله گفت "با بررسی های که ما داریم، با اسنادی که دراختیار ما است برندگی ما معلوم است – در هر حالت و در هر شرایط."

این نامزد انتخابات ریاست جمهوری اما گفت که پروسه انتخابات تکمیل نشده است و نتایج نهایی باید، پس از حکم کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی، اعلان شود.

دور دو

این در حالی است که اشرف غنی احمدزی، نامزدی که ۳۱.۴۷ در صد تمام آرا را گرفته است، گفته که دور اول انتخابات برنده ای ندارد.

آقای احمدزی بطور کنایه به اعلان مؤفقیت داکتر عبدالله گفت "تاکید بر این که انتخابات در دور اول برنده دارد، قانون را زیر پا گذاشتن است."

دومین نامزد پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری افغانستان گفته است "ما باید وضاحت کامل داشته باشیم که انتخابات به دور دوم می رود و دور دوم حتمی است".

ستاد انتخاباتی عبدالله اما به روز دوشنبه در صفحه فسیبوک خود نوشت که "در صورت رسیدگی جدی و شفاف به شکایت ها، هیچ نیازی به رفتن به دور دوم انتخابات نیست و تیم مردم افغانستان برنده است".

داکتر عبدالله در انتخابات سال ۲۰۰۹ از رفتن به دور دوم انتخابات در رقابت با حامد کرزی با این استدلال که تقلب جلو پیروزی اشرا خواهد گرفت، منصرف گردیده بود.

اگر چه آقای عبدالله در نتایج ابتدایی انتخابات از اشرف غنی بسیار جلوتر است اما مشخص نیست که با کنار رفتن شش نامزد دیگر، که بطور مجموعی حدود ۲۴ در صد آرا را گرفتند، تناسب آرای کدامیک از دو نامزد پیشتاز بیشتر خواهد شد.

شش نامزد بازنده

در حالی که دو نامزد پیشتاز درگیر بحث دور دوم انتخابات اند، شش نامزد بازنده دیگر از کارکردهای کمیسیون های انتخابات و شکایات انتخاباتی ناراضی بنظر می رسند.

نامزدان بازنده در صحبت با رسانه ها، بویژه، مقام های کمیسیون شکایات انتخاباتی را به جانبداری و نقض قانون انتخابات متهم کرده اند و هشدار داده اند که بر علیه این مقام ها به لوی سارنوالی عارض خواهند شد.

در پاسخ به آنها، کمیسیون شکایات انتخاباتی گفته است تمام شکایات مربوط به انتخابات فقط به این نهاد راجع شده می تواند.

انتظار می رود که پس از بررسی های کمیسیون شکایات انتخاباتی، نتایج نهایی انتخابات افغانستان بتاریخ ۲۴ ثور اعلان گردد. مقام های کمیسیون مستقل انتخابات گفته اند در صورت رفتن انتخابات به دور دو، رای گیری بتاریخ هفت ماه جون صورت خواهد گرفت.
XS
SM
MD
LG