لینک های دسترسی

تربیۀ کماندو های استرالیایی توسط افغان ها


تربیۀ کماندو های استرالیایی توسط افغان ها

قوای نظامی آسترالیا شش تن از جنگجویان افغان را دعوت نموده است تا به نیرو های کماندوی آن کشور در مورد چگونگی مبارزه با طالبان، معلومات حیاتی را فراهم سازند.

گزارشات خبری و گروه های حامی حقوق بشر میگویند که ان افراد متعهد به یک جنگ سالار افغان میباشد.

فهیم حکیم، معاون کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در این مورد میگوید "آنها از یک لحاظ خارج از تشکیلات وزارت های دفاع و داخله قرار دارند، بدین معنی که به جز قوماندان خود به هیچ ارگان دیگری حسابده نیستند. پس این اقدام، جنگ سالاری را مشروعیت داده و این یک جریان مخرب برای تنفیذ قانون، فرامین و حقوق بشر میباشد."

اما مارشال انگوس هیوستون، قوماندان نیروی دفاعی آسترالیا میگوید، افراد متذکره سربازان پولیس افغان هستند که در آینده در کنار قطعات نیرو های ویژۀ آسترالیایی در افغانستان، خواهند رزمید.

آسترالیا در حدود 1500 عسکر در افغانستان دارد و از سال 2001 تا کنون، 21 عسکر آن طی درگیری با شورشیان هلاک گردیده است. حکومت آسترالیا میگوید که قوای آن کشور طی دو تا چهار سال آینده افغانستان را ترک خواهند گفت.

XS
SM
MD
LG