لینک های دسترسی

عساکر آسترالیایی به دلیل هلاکت افراد ملکی در افغانستان محاکمه میشوند


یک گروه کوچک عساکر آسترالیایی ممکن است بخاطر حمله سال گذشته در افغانستان که منجر به کشته شدن پنج طفل افغان گردید، محکمه نظامی شوند.

این تلفات در جریان تهاجم یک واحد قوای خاص که هدف آن یک رهبر شوریان در ولایت ارزگان بود، صورت گرفت.

مقامات ارشد در قوای دفاعی آسترالیا اظهار نگرانی مینمایند که این قضیه ممکن تاثیرات منفی روی عملیات عساکر در میدان نبرد، وارد نماید.

روزنامه (سدنی مارننگ هرالد) میگوید قوای نظامی آسترالیا بیاد ندارد که در گذشته عساکر آسترالیایی در جریان نبرد، متهم به قتل افراد ملکی شده باشند.

عساکر آسترالیایی جز از نیرو ها به رهبری امریکا و ناتو است که با طالبان از زمان برکناری آن در سال ۲۰۰۱ تا کنون جنگیده اند.

XS
SM
MD
LG