لینک های دسترسی

عدۀ زندانی های بگرام بدون دلیل در قید اند

  • فوزیه احسان

ده ها زندانی بگرام با وجود سپری شدن زمان حبس شان و فیصله محکمه تا هنوز در حبس بسر می برند.

حکومت افغانستان یک بار دیگر خواهان گرفتن مسوولیت کامل زندان بگرام است و توقیف افغان ها در زندان بگرام را خلاف تفاهم نامه امضا شده میان افغانستان و امریکا میدانند.

ایمل فیضی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان در یک نشست خبری گفت که پنجا و هفت زندانی در حال حاضر در زندان بگرام به سر می برند که محاکم حکم رهایی شان را صادر کرده است.

آقای فیضی گفت که رئیس جمهور افغانستان به وزیر دفاع و لوی سارنوال وظیفه داده است تا هر
چه عاجل در این زمینه گام های عملی را بردارند. او افزود "حتی یک تعداد زندانی های که به اساس حکم قطعی محکمه برائت حاصل کرده اند که باید آزاد شوند تا هنوز آزاد نشده اند، نشست یا جلسه دیروز شام صورت گرفت، منتظر استیم که هدایتی که به وزیر صاحب دفاع و لوی سارنوال و همچنان قومندان عمومی زندان بگرام که تا ۲۴ ساعت یعنی بعد از این جلسه یا روز های پیش رو چه اقدامات در این زمینه صورت می گیرد."

سخنگوی رئیس جمهور می گوید که توقیف اداری تعدادی از محبوسین از سوی امریکای ها موضوع دیگری است مشکلاتی را به بار آورده است.

به گفته ایمل فیضی شماری از افراد به دلیل این که تهدیدی برای امنیت پنداشته می شوند بدون موجودیت اسناد کافی در این زمنیه در زندان بگرام در توقیف بسر می برند. سخنگوی حامد کرزی می گوید این مساله خلاف قانون اساسی افغانستان است.
XS
SM
MD
LG