لینک های دسترسی

توقیف فعالین سیاسی در بحرین


احتجاجات ضدحکومتی و سرکوبی توسط حکومت دربحرین

بحرین یک تن از فعالین پیشتاز حقوق بشر در آن کشور را به ویرایش تصاویر جعلی متهم نموده و او را در آستانۀ احتجاجات ضد حکومت و سرکوبی آن توسط قوای حکومت، برای پرسش احضار کرده است.

آژانس خبر رسانی بحرین گزارش داد که نبیل رجب به ویرایش تصاویر مردی متهم شده که هفتۀ گذشته در توقیف از بین رفت. این فعال حقوق بشر ادعا می کند که آن مرد در نتیجۀ شکنجه کشته شد و تصاویر او را در انترنت نشر نموده است.

مقامات ادعا می کنند که احتجاج کنندۀ توقیف شده در نتیجۀ برخورد با محافظین امنیتی جان خود را از دست داد.

در گزارش خبری آمده است که مدعی العموم نظامی از رجب در مورد این تصاویر استنطاق خواهد کرد. رجب رئیس 'مرکز یمن برای دفاع از حقوق بشر' می باشد.

مقامات حکومتی روز دوشنبه همچنان مدیر مسؤول سابق روزنامۀ 'وصال' را در مورد آنچه حکومت پوشش جانب دارانۀ احتجاجات عنوان کرده، تحت تحقیق قرار خواهد داد.

منصور الجمری این اقدام حکومت را تلاشی غرض خفه ساختن رسانه های آزاد در بحرین عنوان کرده است.

XS
SM
MD
LG