لینک های دسترسی

Breaking News

محاکمۀ متهمین جاسوسی در بحرین


محاکمۀ متهمین جاسوسی در بحرین

بحرین دو شهروند ایران و یک بحرینی را به اتهام جاسوسی به ایران محاکمه نموده است.

آژانس خبر رسانی بحرین روز سه شنبه گزارش داد که سه تن به اتهام ارائۀ معلومات نظامی و اقتصادی به سپاه پاسداران ایران بین سال های ۲۰۰۲ و ۲۰۱۰ متهم می باشند.

در گزارش همچنان آمده است که متهمین معلومات را به قصد تخریب منافع ملی بحرین ارائه کرده بودند.

این اقدام در حالی اتخاذ میگردد که روابط بین این کشور خلیج و ایران به تیرگی انجامیده است.

وزیرخارجۀ کویت ماه گذشته اعلان کرد که چندین دپلومات ایرانی را به خاطر داشتن ارتباط با یک حلقۀ جاسوسی در داخل آن کشور اخراج می کند.

تهران اتهام جاسوسی را رد نموده و در اقدام انتقام جویانه به روز یکشنبه سه دپلومات کویتی را از ایران اخراج کرد.

XS
SM
MD
LG